Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Webinar MRA University dinsdag 19 mei: Werken met scenario’s tijdens de coronacrisis

13-05-2020 Nieuws #MRA University

Hoe kan het werken met scenario’s helpen om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)? Dinsdag 19 mei ging Michiel de Vries, oprichter van adviesbureau Jester Strategy, in een openbaar webinar van MRA University in op het belang van verschillende manieren van toekomstdenken die behulpzaam kunnen zijn in deze onzekere tijd. Zo zijn er coronascenario’s voor de kortere tijdshorizon én de MRA-scenario’s voor de langere termijn. Waarom is dat interessant en hoe kunnen deze scenario’s helpen bij het maken van plannen en beleid?

Het staat vast dat de coronacrisis een groot effect heeft op de economie, de werkgelegenheid en onze samenleving. Hoe groot dat effect precies is, hangt onder meer af van de manier waarop de crisis zich verder ontwikkelt. Op verzoek van de Amsterdam Economic Board wordt hierover voor de Metropoolregio Amsterdam een aantal scenario’s uitgewerkt. Wat kunnen we verwachten als we na 1 juni stap voor stap meer bewegingsvrijheid krijgen? En wat als de crisis langer duurt?

Webinars en podcasts terugzien?

Het webinar van Michiel de Vries was het vijfde college in de reeks van online kennisbijeenkomsten onder de naam MRA University. Dit webinar en eerdere edities kunt u (binnenkort) terugzien op deze pagina met alle nieuwsberichten over MRA University:

·       Prof. dr. Henri de Groot (VU Amsterdam) over de impact op de economie;

·       Prof. dr. Ton Wilthagen (Tilburg University) over de effecten op de arbeidsmarkt

·       Dr. Walther Ploos van Amstel (Hogeschool van Amsterdam) over de gevolgen voor transport en logistiek

·       Prof. dr. Peter Boelhouwer (TU Delft) over de veranderingen op de woningmarkt

Over MRA University

MRA University biedt elke dinsdag van 16.30 uur tot 17.30 uur online en interactieve colleges van wetenschappers en belangrijke denkers aan beleidsmakers, ondernemers, onderzoekers en bestuurders van bedrijven en overheden om beter te kunnen begrijpen wat de impact is van de coronacrisis op de regio Amsterdam en hoe we daarop kunnen reageren.

De reeks webinars van MRA University richt zich op de gevolgen van de coronacrisis die cruciaal zijn voor de Metropoolregio Amsterdam. Het gaat daarbij om onderwerpen die hun urgentie tijdens en na de coronacrisis zullen behouden, zoals arbeidsmarkt, bouwen en wonen, mobiliteit, circulaire economie en energietransitie. MRA University wordt georganiseerd door de Metropoolregio Amsterdam in samenwerking met de Amsterdam Economic Board en de gemeente Amsterdam.

Suggesties?

Welke wetenschapper of andere denker moeten we zeker vragen voor volgende edities? Heeft u suggesties, stuur dan een e-mail naar events@amecboard.com.

Gerelateerde artikelen