Waterstofontwikkeling in de regio krijgt belangrijke Europese status 

11-05-2023 Nieuws #energietransitie#innovatie#waterstof

De ontwikkeling van waterstof in Noord-Holland heeft de Europese status van Hydrogen Valley verkregen. De Hydrogen Valley-status is een Europese toekenning voor regio’s die zich op een onderscheidende manier inzetten voor het ontwikkelen van een energiesysteem op basis van duurzame waterstof. En op de aspecten ‘publiek-private samenwerking’ en ‘financiering’ wordt de regio zelfs als een ‘best-practice’ genoemd.

Het betreft een samenwerking van de clusters in het Noordzeekanaalgebied (onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam) en Noord-Holland-Noord. Met de toekenning van de Hydrogen Valley-status maakt de regio officieel deel uit van het Europese verduurzamingsprogramma. Dit heeft als voordeel dat de regio nu betere toegang tot kennis en financiering vanuit Europa heeft, wat voor een versnelling kan zorgen om de energievoorziening te verduurzamen.

Groots denken

Jeroen Verwoort, wethouder Energie & Duurzaamheid en lid van het MRA-bestuur en de Amsterdam Economic Board: “De uitdaging waar we voor staan, een klimaatneutraal Europa, vraagt om groots denken. Ons doel is dan ook kraakhelder: wij willen de eerste Groene Industriezone ter wereld worden. Daarvoor bundelen wij de krachten met kennisinstellingen, mede-overheden en het bedrijfsleven in de IJmond en het Noordzeekanaalgebied. Wij verduurzamen onze industrie met oog voor de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners en waterstof is daarin een onmisbare schakel”.

Versnellingsregio

De regio is ideaal gepositioneerd voor een versnellingsregio in de Europese transitie naar waterstof. Met IJmuiden, Amsterdam en Den Helder beschikt de regio over maar liefst drie zeehavens die van belang zijn voor de aanlanding, import, transport en opslag van duurzame energie. De zeehavens functioneren in combinatie met luchthaven Schiphol, de waterwegen, en spoor- en pijpverbindingen en aansluiting op het nationale waterstofnetwerk uitstekend voor het verbruik in de regio en de doorvoer van duurzame energie naar aangrenzende regio’s en landen.

Binnen de regio zijn verschillende initiatieven voor de productie van waterstof. Noord-Holland met daarbinnen Metropoolregio Amsterdam, is uniek in de ambitie voor het gebruik van waterstof, in groot- en kleinschalige toepassing. Van lokale projecten en op groene waterstof gebaseerde waardeketens (import, productie, opslag, distributie, gebruik, export) in de staalproductie, maakindustrie, synthetische brandstoffen, mobiliteit en de agricultuur. De inzet op minder uitstoot van de industrie en het verduurzamen van de zware mobiliteit (denk aan zwaar wegtransport, reinigingsvoertuigen en landbouwvoertuigen) zorgt voor de inwoners voor een gezonde lucht- en leefomgeving.

De regio huisvest met het Faraday Lab van TNO in Petten eveneens Europa’s grootste waterstof onderzoeksfaciliteit, en beschikt met onder meer Techport in de IJmond, Investa in Alkmaar, het Science Park in Amsterdam en de Energy Transition Campus Amsterdam over een sterk innovatie- en kenniscluster op energietransitie.

Op beurs en op kaart

De waterstofprojecten zijn op deze kaart te bekijken. Op 10 en 11 mei zijn de projecten ook toegelicht tijdens de World Hydrogen Summit in Rotterdam Ahoy, een beurs met 270 exposanten en 8000 bezoekers.

Europees perspectief

In heel Europa hebben 60 regio’s en projecten in Europa de status van Hydrogen Valley (zie ook platform www.h2v.eu). In Nederland gaat het om Noord-Nederland en de Rotterdamse haven en nu dus ook Noord-Holland. Voor de Europese Commissie zijn de Hydrogen Valleys een belangrijk instrument om de energievoorziening te verduurzamen en minder afhankelijk te worden van energie buiten Europa.