Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Waterstofhub Noord-Holland verkozen tot European Hydrogen Valley of the Year 2023

23-11-2023 Nieuws #duurzaamheid#economie#Europa

De ontwikkelingen rond waterstof in Noord-Holland hebben nog meer Europese erkenning gekregen. Eerder dit jaar verwierf de provincie de Europese status van ‘Hydrogen Valley’, een toekenning voor regio’s die zich op een onderscheidende manier inzetten voor het ontwikkelen van een energiesysteem op basis van duurzame waterstof. Woensdag 22 november is de waterstofhub verkozen tot European Hydrogen Valley of the Year 2023.

De uitverkiezing vond plaats tijdens de Europese Waterstofweek in Brussel. Namens de provincie is de bijbehorende prijs in ontvangst genomen door Ingrid Post, programmadirecteur Energietransitie Noordzeekanaalgebied.

Een waterstofhub is een plek waar essentiële ontwikkelingen rond waterstof samenkomen. ‘Deze erkenning onderstreept de inspanningen van zowel publieke als private partners om van Hydrogen Hub Noord-Holland een succesverhaal te maken en daarmee een vooraanstaande positie te bekleden in de waterstoftransitie binnen Noordwest-Europa’, zegt Ingrid Post.  

De Noord-Hollandse gedeputeerde Rosan Kocken laat weten trots te zijn. De internationale prijs onderstreept de leidende rol van Noord-Holland in de waterstoftransitie, zegt ze. ‘Het is een stimulans om met nog meer vastberadenheid te blijven werken aan een duurzame toekomst.’

Krachtige inzet op ontwikkeling waterstof

In Noord-Holland wordt krachtig ingezet op de ontwikkeling van waterstof als een veelbelovend alternatief voor kolen, aardgas en diesel. De havengebieden van Noord-Holland fungeren als essentiële waterstofhubs voor de import, productie, opslag en export van duurzame waterstof. Amsterdam, met de vierde haven van Europa, verschuift de focus van fossiele brandstoffen naar groene waterstof voor de industrie en synthetische kerosine voor de lucht- en scheepvaart. De strategische ligging van de havens in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder maken deze regio’s cruciaal in de waterstoftransitie voor Nederland en Noordwest-Europa.

Samenwerkingsverband

Wereldwijd zijn er 85 regio’s met een Hydrogen Valley-status, waarvan 60 in Europa. Een overzicht is te vinden op het platform www.h2v.eu. In Nederland gaat het naast Noord-Holland om Noord-Nederland en de Rotterdamse haven. De prijs voor European Hydrogen Valley of the Year is nu voor de zesde keer uitgereikt. De erkenning is een stimulans voor onderzoek en innovatie. De Hydrogen Hub Noord-Holland is een samenwerkingsverband van een groot aantal partijen, waaronder de provincie, het Programmabureau Noordzeekanaalgebied, de Amsterdamse haven en de Metropoolregio Amsterdam.