Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Volop kansen voor energietransitie op bedrijventerreinen

10-03-2022 Nieuws #duurzaamheid#economie#energietransitie#plabeka

Op bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN) zijn volop kansen voor een essentiële bijdrage aan de energietransitie. In opdracht van het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) en het Ontwikkelingsbedrijf NHN zijn de kansen voor de energietransitie op alle bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord en de MRA in kaart gebracht. De conclusie is dat op verschillende bedrijventerreinen al het nodige gebeurt, maar ook dat nog heel veel winst te behalen is.

Voor elk bedrijventerrein, in totaal 380 terreinen, zijn op basis van databronnen de kansen inzichtelijk gemaakt. Daarnaast zijn maatregelen en instrumenten uiteengezet waarmee ondernemers en gemeenten aan de slag kunnen om die kansen te benutten. Het rapport is hier te downloaden.

Ondernemers(verenigingen) en gemeenten willen over het algemeen graag aan de slag met de energietransitie op bedrijventerreinen, maar weten vaak niet hoe en waarmee het beste kan worden begonnen. Voor elk bedrijventerrein in Noord-Holland is nu op basis van databronnen inzichtelijk wat de kansen zijn voor energietransitie. Voorbeelden van deze databronnen bij ondernemers(verenigingen) zijn het energieverbruik, de aanwezigheid en de potentie van zonnepanelen op daken, aanwezige restwarmtebronnen en energielabels van gebouwen. Op basis van deze informatie zijn voor elke werklocatie de vijf meest kansrijke maatregelen opgesteld.

Ideeën concreet maken

De databronnen zijn toegevoegd aan de Atlas Plabeka, een dashboard met veel data over werklocaties. Het dashboard geeft inzicht in en biedt een basis voor een goed onderbouwd plan van aanpak om met de energietransitie aan de slag te gaan. PHB en Ontwikkelingsbedrijf NHN zijn beschikbaar om bedrijven(terreinen) te ondersteunen vanuit een neutrale rol. In deze rol zullen ze kosteloos adviseren en ondersteunen. Ook zal worden geholpen met concrete voorbeelden, subsidies en het maken van business cases. De twee organisaties hebben veel ervaring op het gebied van energietransitie en kunnen hierdoor ideeën concreet maken, gericht op uitvoering.

‘Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker om aandacht aan hun energiehuishouding te besteden. De maatschappelijke druk om de CO2-uitstoot terug te dringen groeit’, zegt Nico Meester, projectleider bij Ontwikkelingsbedrijf NHN. ‘De energieprijzen stijgen enorm en de leveringszekerheid, ook wel bekend als netcongestie, is niet altijd meer zeker. Dit maakt dat bedrijven steeds meer op zoek zijn naar duurzame opwek en opslag van energie, individueel en collectief. De technieken zijn er en de business cases worden steeds aantrekkelijker.’

Elektriciteitsnet ontlasten

Bedrijventerreinen spelen een grote rol in het energieverbruik van Noord-Holland. De vraag naar energie overtreft het aanbod dat het elektriciteitsnet aankan en energietransitie van bedrijventerreinen biedt hierbij kansen.

‘Bedrijventerreinen zijn onmisbaar in de energietransitie’, zegt Frans van der Beek, programmamanager PHB. ‘De energietransitie op bedrijventerreinen biedt grote kansen voor Rijk, provincies en gemeenten. Het gaat dan onder meer om forse stappen die gezet kunnen worden met betrekking tot energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Maar bedrijventerreinen zijn ook cruciaal om de problemen rond het elektriciteitsnet op te lossen. Door met slimme oplossingen energie op te slaan en onderling uit te wisselen, kan het elektriciteitsnet ontlast worden en kunnen bedrijven hun duurzame ambities realiseren. Al deze maatregelen leveren daarnaast een grote bijdrage in het reduceren van CO2.’

Koplopers

Op verschillende bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord en de MRA zijn al grote stappen gezet om energie te besparen, duurzame energie op te wekken, uit te wisselen en op te slaan. Deze koplopers dienen als voorbeeld in de regio. Bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar is zo’n voorbeeld waar energietransitie op stoom is. Op dit terrein is een groot aantal zonnepanelen geplaatst, is een warmtenet aanwezig en er wordt groengas geproduceerd. Ook kan waterstof worden getankt en is een expertisecentrum aanwezig, waar bedrijven energieopslag in accu’s realiseren en waterstof produceren en opslaan. Een ander voorbeeld is GreenBiz IJmond. Vanuit dit initiatief is een Lokale Energie Markt (LEM) opgezet en wordt op meerdere bedrijventerreinen in de IJmond grootschalig geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame opwek door middel van zonnepanelen.

Animatievideo

Het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) heeft een animatie gemaakt waarin verschillende mogelijkheden de revue passeren. U kunt deze animatie hieronder bekijken. PHB kan ondernemers en gemeenten kosteloos adviseren en ondersteunen. Kijk voor meer informatie op www.sadc.nl/locatieadvies/phb-advies.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Livestream

Op maandag 14 maart is via NHNEXT via deze link een livestream uitgezonden over dit thema.