Vervoerregio reserveert € 235 miljoen voor systeemsprong mobiliteit

28-09-2020 Nieuws #coronacrisis#economie#mobiliteit

De Vervoerregio Amsterdam heeft het voornemen om de komende jaren € 235 miljoen extra te investeren in onder meer openbaar vervoer, infrastructuur en spitsmijden. De investeringen moeten de mobiliteit in de regio na het coronatijdperk opnieuw vormgeven, het openbaar vervoer weer aantrekkelijk maken en de economie stimuleren. Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio heeft het zogenoemde ‘coronapakket’ voorgelegd aan de regioraad.

De Vervoerregio Amsterdam is een gemeenschappelijke regeling waaraan vijftien gemeenten deelnemen. Het gaat om Amsterdam en de gemeenten in de deelregio’s Zaanstreek-Waterland en Amstelland-Meerlanden. Deze vijftien gemeenten zijn net als de Vervoerregio zelf onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), die in totaal 32 gemeenten telt. De Vervoerregio treedt op als regisseur van mobiliteit in de gehele MRA.

‘Coronapandemie biedt kansen’

Hoewel de coronapandemie zorgt voor een ongewisse toekomst, staat het vast dat de effecten ervan op korte en lange termijn impact hebben, schrijft Sharon Dijksma, voorzitter van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio, in een brief aan de regioraad. Zo staat het aantal reizigers in het openbaar vervoer onder druk en dat heeft zijn weerslag op de vitaliteit van de ov-sector, die een belangrijke plaats heeft in de mobiliteit in de regio.

‘Toch bevinden we ons ook in een periode die voor de ov-sector een enorme kans biedt’, schrijft Dijksma. ‘Er zal een tijdperk voor en na corona zijn, waarbij we met elkaar moeten erkennen dat het openbaar vervoer nooit meer hetzelfde wordt als vroeger. En dat is niet erg. Het biedt ook een grote kans om als Vervoerregio het moment te benutten en samen met de sector te zorgen voor een verandering.’ Deze verandering moet zorgen voor een ‘systeemsprong die hard nodig is om bepaalde zaken op te lossen’, schrijft Dijksma. Ze noemt ‘een hyperspits waar we maar niet vanaf kwamen, deelmobiliteit die moeizaam van de grond komt en bijvoorbeeld bussen die nog steeds vervuilend rondrijden’.

Nu is dan ook de tijd om mobiliteit anders te organiseren, concludeert Dijksma. ‘De Vervoerregio zal de komende jaren slim inspelen op de veranderende omstandigheden.’

Grote inzet op emissievrij busvervoer

Het coronapakket bestaat uit € 30 miljoen voor anticyclische investeringen in infrastructuur, zoals openbaar vervoer, fietspaden en wegen vóór 2021 en € 205 miljoen voor duurzaamheid, inclusiviteit en spitsmijden vanaf 2021. Een groot deel van het bedrag gaat naar de transitie naar volledig emissievrij busvervoer. Beschikbare middelen uit de meerjarenbegroting worden zo veel mogelijk naar voren gehaald om nu te investeren. Daardoor kunnen belangrijke projecten eerder van start gaan.

Lees verder op de website van de Vervoerregio Amsterdam.