Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Vergunning voor opsporen aardwarmte in regio Amsterdam

19-01-2023 Nieuws #duurzaamheid#economie#ruimte

De gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de warmtebedrijven Vattenfall en Eneco hebben een gezamenlijke vergunning gekregen voor het opsporen van aardwarmte in de regio Amsterdam. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft deze partijen met de vergunning het exclusieve recht voor onderzoek naar de geschiktheid van de ondergrond voor het winnen van aardwarmte.

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is duurzame warmte die is opgeslagen in de diepe ondergrond: tussen 500 en 4.000 meter. Wanneer de aardlagen daar geschikt voor zijn, kan warm water omhoog worden gepompt en worden gebruikt om gebouwen die zijn aangesloten op een warmtenet te verwarmen. Het afgekoelde water gaat daarna terug in de ondergrond en warmt daar van nature langzaam weer op. Naast andere warmtebronnen kan aardwarmte een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van warmtenetten in de regio.

De samenwerkende partijen zijn ervan overtuigd dat aardwarmte als duurzame warmtebron een goede toevoeging is aan de mix van warmtebronnen, laat Eneco weten. Zij doen daarom gezamenlijk onderzoek.

Potentie bepalen

De komende twee tot drie jaar staan in het teken van verder onderzoek om de potentie te kunnen bepalen van aardwarmte als warmtebron voor warmtenetten in de regio Amsterdam. Eerst wordt onderzocht of de boven- en ondergrond geschikt zijn. Recent regionaal onderzoek laat namelijk zien dat nu nog onzeker is in hoeverre de ondergrond geschikt is voor het kosteneffectief winnen van aardwarmte.

Om een bron rendabel te maken, moet de ondergrond voldoende potentie bieden om minstens een paar duizend huishoudens in warmte te voorzien. In de tweede helft van 2023 wordt vanuit het onderzoeksprogramma SCAN van de rijksoverheid een onderzoekboring gedaan in de regio om meer inzicht te krijgen in de geschiktheid van de ondergrond.

Vervolgstappen

Onderzoek naar de potentie van de ondergrond en de ontwikkeling van een aardwarmtebron kost veel geld en tijd. Wanneer de onderzoeksboring positieve resultaten oplevert, zijn daarna nog vervolgstappen nodig om ook echt aardwarmte te kunnen winnen, licht Eneco toe. ‘De wens is om richting 2030 de eerste aardwarmte in de warmtenetten in en om Amsterdam te gebruiken.’