Uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid 2020 – 2022

19-12-2019 Nieuws

Op het BO MIRT is de uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid vastgesteld. De maatregelen in dit pakket dragen direct bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio en aan het versnellen van de transitie naar een slimmer en schoner mobiliteitssysteem. 

Het gaat om relatief kleine infrastructurele projecten en activiteiten gericht op minder (auto)kilometers, meer spreiding en meer ruimte om te leven en op relatief kleine infrastructurele ingrepen om de doorstroming te verbeteren. Zo wordt er tussen 2020 – 2022 al concreet werk gemaakt van de aanleg van een parallelweg op de A4 bij Schiphol, het verbeteren van de S116 op de ring A10. Verder gaan verschillende maatregelen zorgen voor bijna 9.000 spitsmijdingen per dag. Bijvoorbeeld door de werkgeversaanpak te intensiveren en geografisch uit te breiden richting de corridor Amsterdam – Hoorn. Ook worden het klimaatakkoord en de landelijke krachtenbundeling Smart Mobility onderdeel van dit uitvoeringsprogramma.
 

De maatregelen uit de uitvoeringsagenda vloeien voort uit de programmalijnen Slimme & Duurzame Mobiliteit, Stedelijke Bereikbaarheid en ZWASH en versterken elkaar. Het pakket aan maatregelen is een logische combinatie van weg-, spoor-, en fietsprojecten en projecten voor gedragsbeïnvloeding. En voor verbetering van de beleving van de reis.

Meer informatie

Het uitvoeringsplan is hier te downloaden. Meer weten over de maatregelen uit dit pakket? Lees dan de nieuwsbrief met onder meer een interview over Slimme en Duurzame Mobiliteit met Nick Verveen. 

Bron: samenbouwenaanbereikbaarheid.nl