Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Uitvoeringsagenda NOVEX MRA praktijkvoorbeeld in gebiedsontwikkeling

21-03-2024 Nieuws #bouwen en wonen#economie#mobiliteit#ruimte

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) staan we voor grote ruimtelijke vraagstukken. De bouw van tienduizenden woningen, aanpassingen aan de klimaatverandering, de energietransitie, landschap en natuur: overal is ruimte voor nodig en de ruimte is schaars. De overheden in de MRA werken samen met het Rijk aan deze vraagstukken op basis van de Verstedelijkingsstrategie. De MRA is aangewezen als zogenoemd NOVEX-gebied, waar veel ruimtelijke opgaven samenkomen. De Uitvoeringsagenda NOVEX MRA is als praktijkvoorbeeld uitgewerkt in een artikel op de website Gebiedsontwikkeling.nu.

Het onafhankelijke platform Gebiedsontwikkeling.nu fungeert als een open bron van kennis, nieuws en debat voor professionals, onderzoekers en studenten die zich bezighouden met gebiedsontwikkeling. Het platform is een initiatief van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en een kernactiviteit van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft.

Lees hier het artikel over de uitwerking van de Uitvoeringsagenda NOVEX MRA als praktijkvoorbeeld.