Uitvoering nieuwe MRA Agenda van start

17-04-2020 Nieuws #MRA Agenda

Vandaag, vrijdag 17 april 2020, was het MRA Congres gepland. Dit congres zou ook de start markeren van de uitvoering van de MRA Agenda 2.0. Deze agenda, de inhoudelijke basis van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), heeft een looptijd van 2020 tot 2024. De nieuwe MRA Agenda is inmiddels vastgesteld door alle 35 MRA-deelnemers. Hiermee kan, ook zonder het MRA Congres, de uitvoering van de agenda vandaag van start gaan.

De start van de uitvoering gebeurt in een tijd waarin de coronacrisis een grote impact heeft op de samenleving. Daardoor kennen ook de ambities in de MRA Agenda een ander vertrekpunt. Op een aantal onderdelen zal de uitvoering moeten worden aangepast aan de veranderende situatie, op andere onderdelen gaat het werk aan programma’s en projecten door zoals gepland. De (transitie-)opgaven in de woningbouw, arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid en klimaat zijn onverminderd actueel voor de MRA en voor Nederland in de route naar het herstel van welvaart en welzijn.

Leidende principes en bestuurlijke opdrachten

Nieuw in deze agenda 2.0 zijn de twee leidende principes ‘toekomstbestendig’ en ‘evenwichtig’. Dit is uitgewerkt in vier bestuurlijke opdrachten: over het verder versterken van de samenwerking en het realiseren van een veerkrachtige, inclusieve en schone economie. En over bouwen voor de woningbehoefte, met groei de leefkwaliteit van het geheel versterken en tempo maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem.

Meer flexibiliteit in uitvoering

In de vorige MRA Agenda waren acties geformuleerd, nu is gekozen voor een meer programmatische benadering, met uitvoeringslijnen die uit deze bestuurlijke opdrachten voortvloeien. De uitvoeringslijnen krijgen bestuurlijke ‘trekkers’ en worden geformuleerd in te behalen resultaten. Daarmee wordt ruimte en flexibiliteit gelaten voor de manier waarop de ambities worden gerealiseerd.

De MRA Agenda bestrijkt een breed palet aan beleidsterreinen waarop wordt samengewerkt. In de verschillende gremia van de MRA gaan de samenwerkende overheden met elkaar in gesprek over de uitvoering van de nieuwe agenda.

De nieuwe MRA Agenda online

U kunt de MRA Agenda 2.0 lezen in een pdf-formaat en in de vorm van een e-magazine. Op de pagina op deze website over de MRA Agenda vindt u alle informatie over de agenda en de voortgangsmonitor.

Onderstaande animatievideo is onderdeel van het e-magazine en geeft u een korte introductie op de nieuwe MRA Agenda.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Gerelateerde artikelen