Uithoorn en Ouder-Amstel nemen deel aan Invest-MRA

30-09-2020 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#economie#Invest-MRA

De gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel hebben het besluit genomen om deel te nemen aan Invest-MRA. De gemeenteraden van beide gemeenten hebben hiermee ingestemd.

Met de oprichting van Invest-MRA ontstaat een regionaal vehikel voor het aanjagen van investeringen in duurzame economische ontwikkelingen. Concreet gaat Invest-MRA twee dingen doen: het ondersteunen van bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord om consortia te vormen en nieuwe technologieën te ontwikkelen tot een haalbaar businessplan (business development) is één onderdeel. Het andere onderdeel is het doen van investeringen in kansrijke technologieën die niet voldoende middelen uit de markt alleen kunnen halen (Invest-MRA-fonds).

Axel Boomgaars, wethouder Duurzaamheid en Economie in Ouder-Amstel is enthousiast over het besluit van de raad. ‘We willen werkgelegenheid en duurzame innovatie dicht bij huis stimuleren, daarom is dit fonds erg welkom. De economische gevolgen van de coronacrisis hakken er al in, dus dit is een mooie kans om meer werkgelegenheid te realiseren.’

‘Belangrijk dat ook andere gemeenten inspringen’

Ook de gemeenteraad van Uithoorn nam een positief besluit, nadat het college had voorgesteld om 1% van de jaarlijkse begroting beschikbaar te stellen voor deelname aan Invest-MRA. Voor de zomer stemde het college in Amsterdam al in met het principebesluit tot oprichting van de deelneming Invest-MRA en een participatie van maximaal € 40 miljoen.

‘Invest-MRA staat er goed voor’, zegt Marc Muntinga, kwartiermaker Invest-MRA. ‘Nu is het belangrijk dat ook andere gemeenten inspringen, zodat het investeringsfonds kan worden vormgegeven en kan worden gestart met business development.’

Naar verwachting nemen ook andere gemeenten de aankomende periode een besluit en kan Invest-MRA in 2021 definitief worden opgericht.

Meer informatie over Invest-MRA in oprichting kunt u vinden op www.invest-mra.nl.