Tool voor optimale warmte-koudeopslagsystemen genomineerd voor innovatieprijs

27-10-2020 Nieuws #duurzaamheid#energietransitie

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt op verschillende plekken gebruik gemaakt van bodemenergie om gebouwen op een duurzame manier te verwarmen en te koelen. In totaal worden zo’n 500 zogenoemde open bodemenergiesystemen met warmte-koudeopslag (wko) ingezet. Veel van deze systemen functioneren echter nog niet naar behoren. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft nu een tool ontwikkeld waarmee warmte-koudeopslagsystemen optimaal kunnen worden ingeregeld. Deze WKO Experttool is genomineerd voor de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2020.

Uit 31 inzendingen heeft de vakjury van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht de WKO Experttool genomineerd voor de eindstrijd, samen met vier andere projecten. De verkiezingen zijn een initiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en VIDE. Hiermee stimuleren deze organisaties de innovatie van het toezichts- en handhavingsvak. Naast de juryprijs is er een publieksprijs, waarvoor iedereen tot 1 november kan stemmen. Op 3 november worden de winnaars van de juryprijs en de publieksprijs bekend gemaakt tijdens het Toezichtfestival 2020.

Wat is de WKO Experttool?

Steeds meer (publieke) gebouwen maken gebruik van duurzame bodemenergie voor verwarming en koeling. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de warmte-koudeopslagsystemen – om uiteenlopende redenen – niet optimaal functioneert. De WKO Experttool van de OD NZKG is een applicatie die alle informatie van een wko-systeem verzamelt, om daarmee de prestaties automatisch op 22 onderdelen te beoordelen. Dit geeft inzicht om de systemen optimaal te kunnen gebruiken.

Bijdrage aan de energietransitie

‘Warmte-koudeopslag is een belangrijke oplossing voor onze toekomstige energievoorziening’, zegt Edward Stigter, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Klimaat en lid van het MRA-portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid. ‘Met deze innovatieve tool levert de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een grote bijdrage aan de energietransitie. Met innovaties als de WKO Experttool komen we verder. Stem daarom op deze nominatie en maak dit prachtige instrument nog bekender.’

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Het Noordzeekanaalgebied bevindt zich in de Metropoolregio Amsterdam: dichtbevolkt en bedrijvig, en ook vol met groen en water. Een omgeving vol tegenstellingen en soms ook tegengestelde belangen, van burgers, ondernemers en overheden. Die willen hier wonen, werken, spelen, recreëren, groeien, bouwen en investeren. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft als belangrijkste taak het leefbaar houden van dit gebied. De dienst verleent vergunningen en ziet erop dat alle partijen hun wettelijke verplichtingen nakomen op het gebied van milieu, bodem en bouw. De OD NZKG denkt ook graag mee over ruimtelijk en planologische processen, over de woningbouwopgave, over circulaire economie en over de transitie naar een duurzame samenleving.