Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Toekomstbestendig bouwen is noodzaak: ‘Snel en veel bouwen, maar leer van naoorlogse wijken’

09-10-2023 Podcast #bouwen en wonen#duurzaamheid#Metropoolregio Actueel#ruimte

Nu de woningnood hoog is, moeten we oppassen dat we niet dezelfde fouten maken als in de periode na de Tweede Wereldoorlog, toen in korte tijd veel huizen zijn gebouwd. Veel van die woningen zijn snel uit de grond gestampt, maar zijn ook van slechte kwaliteit. Die huizen moeten nu alweer worden gesloopt. Om alle betrokken partijen met dezelfde kwaliteitseisen te laten werken, is duidelijkheid nodig in wet- en regelgeving. ‘Landelijke regie’, luidde het pleidooi in de tweede podcast van de serie Metropoolregio Actueel.

De serie podcasts wordt gemaakt in de aanloop naar de nieuwe MRA Agenda, de inhoudelijke basis van de samenwerking in de regio. Deze agenda wordt in het najaar van 2024 gepresenteerd. In de podcasts gaan overheden, wetenschappers en ondernemers met elkaar in gesprek over de ambities die in deze agenda een plek krijgen.

Luister naar de podcast

De podcast duurt 28:57 minuten. Tekst loopt door onder de podcast.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Containerwoningen

De roep om veel woningen leidt tot een constante spanning tussen enerzijds genoeg woningen bouwen en anderzijds kwalitatieve woningbouw, zegt dr. Wouter van Gent, universitair docent stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij illustreert dat met de toegenomen aandacht voor tijdelijke huizen, zoals containerwoningen. ‘Dat is minder toekomstbestendig.’

De discussie over zogenoemde flexwoningen kent de Haarlemse wethouder Floor Roduner ook. In Haarlem is alle beschikbare ruimte voor woningbouw echter al gereserveerd voor definitieve woningen. ‘Ik probeer zelf altijd de lange termijn in de gaten te houden. Natuurlijk probeer ik op de korte termijn te kijken wat we kunnen doen voor bijvoorbeeld Oekraïners of asielzoekers, maar uiteindelijk moeten we die kwalitatief hoogwaardige woningen toevoegen.’

Landelijke regie

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben de samenwerkende overheden convenanten afgesloten, zodat aan ontwikkelaars van woningbouwprojecten dezelfde eisen worden gesteld rond toekomstbestendigheid. Maar dat is niet genoeg, zegt Esther Fleers, directeur van Heijmans Vastgoed. Zij pleit voor landelijk beleid. ‘Elke gemeente stelt nu andere eisen. Dat komt de snelheid en betaalbaarheid vaak niet ten goede. De regio Haaglanden is weer heel anders dan de MRA. Wij zien tegenstellingen. Wil je het echt toekomstbestendig doen, dan moet je daar landelijke regie op hebben.’

Ook Fleers is geen voorstander van tijdelijke woningen, die volgens haar immers ‘nooit tijdelijk’ zijn. Ze worden gebouwd als tijdelijke woningen en kennen veel lagere eisen, maar als ze er eenmaal staan, worden ze niet tijdelijk gebruikt, zegt ze. ‘Over 15 jaar staan ze er nog, terwijl ze kwalitatief niet hetzelfde zijn als permanente woningen. We moeten oppassen dat we niet te veel tijdelijke dorpen neerzetten.’

‘Financiële impuls Rijk nodig’

Het pleidooi voor centrale regie wordt ondersteund door Wouter van Gent. Hij wijst er daarnaast op dat toekomstbestendig bouwen niet alleen via de vrije markt mogelijk is. Daar zal publiek geld bij moeten, zegt hij. ‘Anders zijn de opbrengsten en uitkomsten niet voor iedereen optimaal.’ Wethouder Roduner sluit zich daarbij aan. ‘Op korte termijn heeft de bouw behoefte aan een financiële impuls van het Rijk. Wat je niet wil is: beknibbelen op de kwaliteit.’

Reageren op stelling in volgende podcast?

Een van de volgende podcasts in de serie staat in het teken van de huisvesting van aandachtsgroepen. Ook in deze uitzending komt een stelling aan bod, waarop u vóór de uitzending kunt reageren. De stelling luidt: ‘De komende jaren moeten we alleen nog maar bouwen voor de huisvesting van aandachtsgroepen’. Wilt u hierop reageren, stuur dan een e-mail met uw reactie naar info@metropoolregioamsterdam.nl of stuur een bericht via WhatsApp naar 06 14 82 48 94.