Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Terugblik op symposium State of Sustainability met e-magazine en videoverslag

27-09-2022 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#economie#mobiliteit#ruimte

Woensdag 21 september was het MRA-symposium State of Sustainability. Raadsleden, Statenleden, wethouders en gedeputeerden uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gingen met elkaar en met deskundigen in gesprek over de staat van duurzaamheid in onze regio en over de gezamenlijke ambities.

Met een e-magazine en een korte video blikken we terug op de bijeenkomst. In het e-magazine vindt u een verslag van de verschillende programma-onderdelen en een link naar de rapportage State of Sustainability van de MRA 2022. Bekijk hier het e-magazine en het videoverslag.

Aanmelden voor bijeenkomst 15% GasTerug

Ook wijst het magazine u nogmaals op de mogelijkheid om u aan te melden voor de bijeenkomst van het Actienetwerk 15% GasTerug op woensdag 28 september. Deze bijeenkomst is speciaal voor vertegenwoordigers van de samenwerkende overheden in de MRA en vindt plaats op het MRA Bureau in Amsterdam. De bijeenkomst is van 16:00 uur tot 17:30 uur en kan zowel fysiek als digitaal worden bijgewoond. Ook gemeenteraadsleden en leden van Provinciale Staten zijn van harte welkom.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen naar mevrouw Nabibaks van de gemeente Amsterdam via z.nabibaks@amsterdam.nl.