Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Subsidieregeling voor extra onderzoek naar aardwarmte in MRA

07-12-2022 Nieuws #duurzaamheid#economie#ruimte

De Noord-Hollandse gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) kunnen de mogelijkheden van aardwarmte als alternatief voor aardgas nader laten onderzoeken. Per 1 maart 2023 roept de provincie Noord-Holland een nieuwe subsidieregeling in het leven voor de bekostiging van gebiedsgericht seismisch onderzoek. MRA-gemeenten in Noord-Holland kunnen hier tot eind 2024 een beroep op doen.

De provincie Noord-Holland trekt € 8 miljoen euro uit voor de subsidieregeling. Energie Beheer Nederland (EBN) zorgt voor de benodigde expertise en begeleiding van de gesubsidieerde onderzoeken.

MRA geschikt onderzoeksgebied

De aanpak richt zich op de gemeenten in de MRA, vanwege de combinatie van een grote warmtevraag en de onzekerheid over de mogelijkheid tot de winning van aardwarmte in het gebied. Een analyse van data uit een eerder onderzoek geeft aanleiding voor nadere bestudering. De uitkomsten hiervan helpen MRA-gemeenten om op termijn betere plannen te maken en besluiten te nemen over de eventuele inzet van aardwarmte.

‘Aardwarmte is een onuitputtelijke bron waarmee we woningen en andere gebouwen kunnen verwarmen’, zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Edward Stigter. ‘We weten door een eerste inventarisatie van de ondergrond in Noord-Holland dat deze hiervoor op verschillende plekken geschikt is. Op die plekken is nu aanleiding voor verdiepend onderzoek en daar dragen we graag aan bij. Het zou prachtig zijn als we aardwarmte op zo veel mogelijk plekken kunnen gebruiken als alternatief voor aardgas.’

Subsidieregeling

Gemeenten kunnen de kosten van de benodigde seismische onderzoeken niet (volledig) dragen. Datzelfde geldt voor marktpartijen op het gebied van geothermie. Om te voorkomen dat de ontwikkeling naar aardwarmte hierdoor in een impasse raakt, heeft de provincie de subsidieregeling gerealiseerd.

‘De warmtetransitie vraagt om duurzame en lokaal gewonnen warmtebronnen als aardwarmte’, zegt Herman Exalto, programmamanager geo-energie bij EBN, in een toelichting. ‘Vanuit onze publieke opdracht om verantwoorde en veilige aardwarmte te bevorderen, bieden wij gemeenten via deze samenwerking toegang tot onze experts en specialistische kennis aangaande de ondergrond. Verder verkent EBN of en hoe er mogelijkheden zijn om cofinanciering voor seismisch onderzoek beschikbaar te stellen.’

Op de website van de provincie Noord-Holland vindt u meer informatie over de subsidieregeling.