Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Subsidieregeling provincie Noord-Holland voor verbeteren samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden

01-06-2023 Nieuws #economie

De provincie Noord-Holland stelt een subsidiebedrag van € 900.000,- beschikbaar voor de vorming van campussen waarin beroepsonderwijs en bedrijfsleven samenwerken. De regeling kan worden gebruikt voor het verbeteren van de samenwerking, het ontwikkelen van meerjarenprogramma’s en het organiseren van bijeenkomsten. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 27 september 2023.

Met de regeling speelt de provincie in op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. ‘We hebben nu en de komende jaren veel mensen nodig in de technische en technologische sectoren’, licht gedeputeerde Ilse Zaal toe. ‘Tegelijk vragen de huidige krapte, de mismatch op de arbeidsmarkt en de snelle technologische ontwikkelingen om innovatieve oplossingen. Bijvoorbeeld in het vervullen van vacatures, maar ook het inspelen op veranderingen in benodigde vaardigheden.’

Deze ontwikkelingen vragen aanpassingen aan nieuwe situaties van zowel het bedrijfsleven als het onderwijs, zegt Zaal. ‘Langdurige samenwerking is belangrijk om flexibel te kunnen reageren op die veranderingen. Daarom wil de provincie investeren in de samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs.’

Op de website van de provincie Noord-Holland vindt u meer informatie over de regeling ‘Versterking en verduurzaming regionale Technologie- en Techniekcampussen’.