Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Steeds meer nieuwbouw in Noord-Holland rond stations

18-03-2020 Nieuws #bouwen en wonen#mobiliteit#ruimte

Steeds meer nieuwbouwwoningen in Noord-Hollandse gemeenten worden gebouwd rond OV-knooppunten. Tussen 2012 en 2018 is gemiddeld 44 procent van het aantal nieuwbouwwoningen in de provincie gebouwd binnen een straal van 1200 meter van een station. Dit blijkt uit de ‘Monitor OV-knooppunten 2018/2019’ van de provincie Noord-Holland.

Het aantal woningen dat wordt gebouwd rond OV-knooppunten stijgt sinds 2015. Van de woningbouwopgave van ruim 200.000 woningen in de provincie kan bovendien nog eens 80 procent binnen 1200 meter van een OV-knooppunt worden gebouwd.

Nieuwbouw in de buurt van stations wordt ook in MRA-verband gestimuleerd, omdat het openbaar vervoer en bestaande ruimte in het stedelijk gebied zo optimaal worden benut. De provincie noemt het daarom belangrijk dat gemeenten voorrang geven aan nieuwbouwplannen bij OV-knooppunten.