Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

State of the Region 2023: fundamentele keuzes nodig voor toekomst van regio

12-07-2023 Nieuws #duurzaamheid#economie#mobiliteit#ruimte

Zijn we bereid om water bij de wijn te doen en scherpe keuzes te maken? Die vraag hield de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema het publiek voor in haar toespraak tijdens het jaarlijkse netwerkevenement State of the Region op 11 juli. In haar rol als voorzitter van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Amsterdam Economic Board sprak Halsema over ‘ongemakkelijke vragen’ die we elkaar moeten durven stellen en over ‘fundamentele keuzes’ die nodig zijn voor de toekomst van de regio.

De toespraak van Halsema lag in het verlengde van de Economische Verkenningen MRA (EVMRA), die eerder op de dag waren gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de economie van de MRA de coronacrisis achter zich heeft gelaten. In 2021 en 2022 was sprake van forse groei en ook voor 2023 en 2024 wordt economische groei verwacht. Niet iedereen profiteert daar echter in gelijke mate van. De regio staat onder druk: de opgaven zijn groot, met name op het gebied van klimaat, energie, ruimtegebruik en kansengelijkheid.  

Verdienmodel is aan vernieuwing toe

Ons verdienmodel in de regio is aan vernieuwing toe, zei Halsema in haar toespraak. ‘Economische groei kan niet langer alleen maar de motor van vooruitgang zijn, maar moet hand in hand gaan met economische en sociaal-maatschappelijke vooruitgang. Het tijdsgewricht vraagt van ons om de welvaart die wij kennen te verbreden.’ Dat betekent bijvoorbeeld dat besluiten over economische onderwerpen altijd in samenhang moeten worden bekeken met andere onderwerpen, zoals duurzaamheid.

Geen reden voor pessimisme

‘Hoewel er grote problemen op ons bord liggen, hebben we geen reden voor pessimisme’, zei de MRA-voorzitter. In de regio wordt een vijfde van het Bruto Binnenlands Product verdiend, de voorzieningen zijn van hoog niveau en goed bereikbaar, de kennisinstellingen zijn vermaard en zeer betrokken bij de regionale ontwikkelingen. Toch zullen we in een regio die onder druk staat onze eigen particuliere deelbelang soms ondergeschikt moeten maken aan het gemeenschappelijke belang, zei Halsema. ‘Dat moeten we doen om onze welvaart te verbreden naar iedereen in het land en in onze regio.’

Oproep: Kiezen voor wat nodig is voor de metropool van morgen

Dat vraagt om ‘anders kijken en anders doen’, sprak Halsema. Daarom hebben de MRA en de Amsterdam Economic Board een oproep gedaan: Kiezen voor wat nodig is voor de metropool van morgen. ‘Ik hoop dat we die samen met de inwoners, de maatschappelijke instellingen, al die bedrijven die in onze regio actief zijn en u in de zaal werkelijkheid kunnen laten worden.’

Komend najaar worden zogenoemde ‘werkateliers’ georganiseerd om ‘anders kijken, anders doen’ in de praktijk te kunnen brengen. Op de website van de Amsterdam Economic Board vindt u meer informatie hierover.

Na het zomerreces, op 12 september, organiseert de MRA Directie een bijeenkomst voor bestuurders van de overheden in de MRA en leden van de gemeenteraden en Provinciale Staten over de bevindingen tijdens de presentatie van de Economische Verkenningen MRA en State of the Region. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Cobra Museum in Amstelveen. Bestuurders en raads- en Statenleden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Volledige tekst toespraak

Lees hier de volledige tekst van de toespraak van Femke Halsema tijdens State of the Region 2023.  

Femke Halsema tijdens State of the Region 2023 (foto: Peter Schat/NHD)