Staatssecretaris neemt poolshoogte bij pilot Wisselfiets

08-10-2019 Nieuws #fiets#mobiliteit

Hoog bezoek op maandag 7 oktober aan de fietsenstalling Mahler bij station Amsterdam Zuid: niemand minder dan staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven kwam poolshoogte nemen bij de pilot Wisselfiets, die begin september van start is gegaan. Dit project is een van de oplossingen waarmee wordt geëxperimenteerd om fietsenstallingen efficiënter te gebruiken.

De pilot is een samenwerking van de Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam, NS, ProRail, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Windesheim. Zij onderzoeken of verschillende fietsersstromen gebruik kunnen maken van dezelfde fietsen.

Ervaringen tot nu toe

Tijdens het bezoek ging de staatssecretaris in gesprek met de verantwoordelijke portefeuillehouder bij de Vervoerregio, wethouder Gerard Slegers van Zaanstad, met Lennart Nout (expert op het gebied van mobiliteitsinnovatie) en Sten van der Ham van Accell, de aanbieder van de fietsen. In de fietsenstalling gingen zij in op de ervaringen uit de pilot tot nu toe, hoe dit thema op regionaal en landelijk niveau een vlucht kan nemen en wat dit betekent voor het gedrag van reizigers.

‘Een mooi idee’, zei Van Veldhoven over de pilot. ’De fiets is schoon, gezond, snel en goed voor het klimaat. Hiermee is het voor reizigers hier in Amsterdam Zuid nog makkelijker om fiets en trein te combineren. En door de fietsen slimmer in te zetten, staan ze minder vaak stil in de toch al volle stationsstallingen. Een mooie oplossing voor het tekort aan fietsparkeerplekken. Ik wil graag kijken hoe we dit idee van wisselfietsen voor meer mensen kunnen inzetten, ook op andere plekken in Nederland.’

Eenvoudig concept

Het wisselfietsconcept werkt heel eenvoudig: de ene helft van de deelnemers wóónt op minimaal anderhalve kilometer afstand van het station en de andere helft wérkt op minimaal die afstand. Iemand die ’s ochtends met de trein of metro verder naar het werk reist, parkeert de fiets in een speciaal gereserveerd deel van de stalling onder het Mahlerplein. Iemand die aankomt op station Amsterdam Zuid en verder wil met de fiets, kan diezelfde fiets gebruiken en na het werk terugzetten. De wisselfiets wisselt aan het einde van de dag weer van gebruiker als een andere deelnemer de fiets mee naar huis neemt. Dat betekent: meer fietsritten met minder fietsen.

Wethouder Slegers: ‘De combinatie fiets-OV is gezond én snel. Op dit moment zorgt de fiets, binnen de Vervoerregio, voor 50% van het zogenoemde ‘voortransport’ naar de trein. Maar we willen verder investeren en zien veel mogelijkheden om te experimenteren. Het is dan ook fantastisch om te zien dat hier nu dagelijks mensen gebruik maken van de wisselfiets.’

Over de pilot

Aan de pilot kunnen 200 deelnemers meedoen. Momenteel zijn er ruim honderd actieve deelnemers, maar deelnemers kunnen zich nog aanmelden via de website wisselfiets.amsterdam. Accell Nederland B.V. stelt 130 Batavusfietsen beschikbaar voor mensen die met de fiets naar of vanaf station Amsterdam Zuid reizen of willen reizen. Dat zijn 100 fietsen voor de pilot en 30 bufferfietsen om te zorgen dat niemand achter het net vist. De pilot loopt tot en met februari 2020. Bij succes kan ook worden gestart op andere locaties.