Smart Grids

De Energietransitie heeft grote effecten op de bestaande energievoorziening: de gasinfra zal verdwijnen, het elektriciteitsnet zal decentralisatie moeten accommoderen en nieuwe (warmte-) infrastructuur moet ontwikkeld worden. Wij willen zo snel mogelijk komen tot een slim en flexibel energiesysteem dat robuust is en op een goede en betaalbare wijze gebruik maakt van verschillende energiemodaliteiten. Dat vraagt samenwerking met álle spelers in de keten, van producent tot klant. Zij gaan zich anders tot elkaar verhouden, met een nieuwe set van afspraken en technieken: Slimme Energienetten.

De Metropoolregio Amsterdam is met de veelzijdige bedrijvigheid, de sterke ICT-sector en enorme innovatiekracht een interessante zone voor de ontwikkeling van Slimme Energienetten – Smart Grids. Niet voor niets wordt de MRA mondiaal gezien als een koploper op het gebied van het Smart City Concept. Maar willen we deze goede naam behouden, de economische waarde van onze aanpak verder versterken en de verduurzaming versnellen, zal samenwerking nodig zijn om de opgebouwde koploperkennis op te schalen. De MRA zet zich daarom in om de pilots beter in beeld te krijgen, lessen onderling uit te wisselen, marktkansen te versterken.

Aansprekende Smart Grid projecten uit de MRA zijn: De Nationale Energie Atlas, e-harbours, CityZen en het CO2-smart grid.

Het Plan van Aanpak voor de opschalingsstrategie is begin 2018 vastgesteld. Het dient ter verdere ontwikkeling van Slimme Energie Infratructuur. Het plan is binnen de regio met een groot aantal spelers tot stand gebracht (zoals kennisinstellingen, bedrijven en overheden). In de komende periode wordt bredere steun gezocht (ook financiering) voor het vervolg.