Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Schiphol Trade Park en Waarderpolder winnen PlaBeka Bokalen 2022

22-09-2022 Nieuws #duurzaamheid#economie#ruimte

Tijdens het MRA-symposium State of Sustainability zijn woensdag 21 september de PlaBeKa Bokalen 2022 uitgereikt. Schiphol Trade Park in Hoofddorp mocht de bokaal in de categorie Energietransitie op bedrijventerreinen in ontvangst nemen. Waarderpolder in Haarlem ging er vandoor met de prijs in de categorie Organisatiegraad op bedrijventerreinen.

Het Platform Bedrijven en Kantoren (PlaBeKa) vraagt voor de thema’s energietransitie en organisatiegraad extra aandacht door succesvolle initiatieven te belonen wanneer zij zich op dit gebied onderscheiden. Door het uitreiken van de stimuleringsprijzen wil PlaBeKa uitzonderlijke initiatieven, plannen of projecten voor toekomstbestendige bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) erkennen, en als voorbeeld stellen voor andere bedrijventerreinen. PlaBeKa wordt uitgevoerd door PHB.

Daadkrachtige samenwerking Schiphol Trade Park in netcongestie

De jury, bestaande uit Ilse Zaal (gedeputeerde provincie Noord-Holland), Tom Grootjen (directeur SAENZ) en Cees-Jan Pen (Lector bij Fontys Hogescholen), wees in de categorie Energietransitie unaniem Schiphol Trade Park als winnaar aan. ‘Op Schiphol Trade Park is een uniek concept gerealiseerd, waarbij bedrijven met gecontracteerd vermogen stroom delen met bedrijven zonder gecontracteerd vermogen’, licht Ilse Zaal toe. ‘Dit virtuele net is tot stand gekomen door daadkrachtige samenwerking tussen Schiphol Trade Park, Liander én ondernemers. Schiphol Trade Park is een terechte winnaar.’ Andere genomineerden in deze categorie waren OV Hilversum Zuid-West en GreenBiz IJmond.

Belang van verduurzaming

Wethouder Charlotte van der Meij van Haarlemmermeer, die onder meer de energietransitie in haar portefeuille heeft, is blij dat de bokaal mee naar Haarlemmermeer gaat. ‘Het virtuele netwerk tussen bedrijven die energie over hebben en bedrijven die tekort hebben, laat zien dat er volop bereidheid is om te zoeken naar oplossingen die niet alleen een bedrijfsvoering optimaliseren. Het onderstreept ook het belang van verduurzaming, en dus de energietransitie. Op bedrijventerrein Schiphol Trade Park wordt ruimte in het stroomnetwerk met andere bedrijven gedeeld. Het is goed om erkenning te krijgen voor hoe we met elkaar tot innovatieve oplossingen kunnen komen om het nijpende stroomtekort terug te dringen.’

Wethouder Marja Ruigrok van Economische Zaken was ook op het symposium aanwezig: ‘Dankzij een intensieve samenwerking tussen Schiphol Airport Development Company (SADC), de bedrijven op Schiphol Trade Park, netwerkbeheerder Liander en technologiebedrijf Spectral hebben we een mooie oplossing bedacht om het tijdelijke tekort aan stroomtransportcapaciteit in de regio het hoofd te bieden. Laten we hopen dat ons goede voorbeeld goed doet volgen.’

Champions League voor Waarderpolder

Waarderpolder in Haarlem is door de jury uitverkoren voor de categorie Organisatiegraad op bedrijventerreinen. ‘BIZ Waarderpolder speelt in de Champions League van de bedrijventerreinenorganisatie’, zegt Ilse Zaal. ‘Het business park is voorloper geweest met een bedrijveninvesteringszone en recentelijk is de termijn verlengd. Schoon, heel en veilig zijn hier op orde, maar de pijlen zijn nu heel duidelijk op circulariteit gericht. Het is een landelijk voorbeeld dat haar kennis deelt en daarmee ook de terechte winnaar van de PlaBeKa Bokaal.’ Ook BIZ Spoorzicht in Nieuw-Vennep en De Heining in Amsterdam waren voor deze categorie genomineerd.

Eerder was een oproep gedaan aan bedrijventerreinen zich aan te melden voor de categorie Werken-Wonen, maar de jury heeft moeten constateren dat er weinig aanmeldingen waren en gemeenten en ondernemers terughoudend waren om zich te (laten) nomineren. Gemengde werklocaties komen nog moeizaam van de grond. De jury heeft daarom besloten dit jaar geen prijzen in deze categorie uit te reiken.