Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Ruim € 4 miljard voor 18 projecten in derde ronde Nationaal Groeifonds

30-06-2023 Nieuws #duurzaamheid#economie

Het kabinet trekt € 4 miljard uit voor 18 projecten in de derde ronde van het Nationaal Groeifonds. De projecten moeten bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Het Nationaal Groeifonds financiert in de derde ronde onder meer de ontwikkeling van innovatieve zonnepanelen, snellere elektrificatie van de logistiek en het digitaliseren van zorgopleidingen. Bij diverse voorstellen die zijn ingediend, zijn partners uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) betrokken.

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei op de lange termijn. Alle projecten worden deels uit het fonds gefinancierd en deels door publieke en private partijen.

Alle aanvragen die voor een bijdrage worden ingediend, worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. In de derde ronde adviseerde deze commissie om een bijdrage toe te kennen of te reserveren voor 18 voorstellen.

MRA-partners

De projecten waarbij partners uit de MRA zijn betrokken, zijn:

Deltaplan Valorisatie€ 417 miljoen gereserveerd
Naar een gezonder Holomicrobioom€ 200 miljoen gereserveerd
Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC)€ 200 miljoen voorwaardelijk toegekend
Digital United Training Concepts for Healthcare (DUTCH)€ 48 miljoen definitief toegekend / € 84 miljoen voorwaardelijk toegekend   

Vierde ronde

Momenteel worden de volgende indieningsrondes van het Nationaal Groeifonds voorbereid. Ronde 4 opent naar verwachting in het najaar van 2024.