Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Risico op armoede in MRA onder landelijk gemiddelde

14-11-2023 Nieuws #economie

Bijna 90.000 inwoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) liepen in 2022 het risico op armoede. Gemiddeld maakt 3,4% van de bevolking van de MRA (2.600.000 inwoners) deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. De regio scoort daarmee net iets beter dan het landelijk gemiddelde van 3,8% van de inwoners. Dat percentage is lager dan in 2021, toen landelijk nog 5,0% van de inwoners moest rondkomen van een laag inkomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De daling in 2022 hangt samen met de energietoeslag en andere inkomensondersteunende maatregelen, licht het CBS toe. Als die maatregelen niet worden meegeteld, zou het armoederisico landelijk uitkomen op 5,9% (989.000 mensen). Huishoudens met weinig inkomen kregen in 2022 een energietoeslag om de sterk gestegen energierekening te kunnen betalen. Bovendien kregen alle huishoudens eind 2022 een korting van € 380,- op hun energierekening.

Grootste en kleinste armoederisico in MRA

In de MRA is Amsterdam de gemeente waar relatief het grootste aantal mensen woont met een armoederisico: 6,4% van de inwoners. Ook in Zandvoort (5,1%) en Lelystad (4,7%) wonen relatief veel mensen die een risico lopen op armoede. De gemeente in de MRA met het laagste aantal inwoners met een armoederisico is Edam-Volendam, met 1,9% van de inwoners. In Aalsmeer, Heemstede en Oostzaan gaat het om 2,3% van de inwoners.

In grotere steden wonen meer mensen met een armoederisico. In 2022 woonde ruim 13% van de bevolking in een van de vier grootste steden van het land, maar van alle mensen met een armoederisico woonde 24,2% daar. Vooral in Rotterdam (7,9%) en Den Haag (7,4%) is dat het geval.

Lage-inkomensgrens

De lage-inkomensgrens staat voor een vast koopkrachtbedrag dat jaarlijks wordt gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling, licht het CBS toe. De lage-inkomensgrens voor een alleenstaande lag op € 1.200,- netto per maand in 2022. Voor een paar zonder kinderen was dat € 1.690,- en met twee minderjarige kinderen € 2.300,-. Voor een eenoudergezin met twee minderjarige kinderen bedroeg de grens € 1.830,-.

Gemeente in de MRAPercentage inwoners met laag inkomen
Aalsmeer2,3%
Almere4,1%
Amstelveen3,5%
Amsterdam6,4%
Beverwijk4,2%
Blaricum3,2%
Bloemendaal2,6%
Diemen4,0%
Edam-Volendam1,9%
Gooise Meren3,3%
Haarlem4,2%
Haarlemmermeer2,7%
Heemskerk3,3%
Heemstede2,3%
Hilversum4,2%
Huizen3,1%
Landsmeer2,9%
Laren3,9%
Lelystad4,7%
Oostzaan2,3%
Ouder-Amstel3,1%
Purmerend3,1%
Uitgeest2,6%
Uithoorn3,0%
Velsen3,6%
Waterland2,6%
Wijdemeren2,5%
Wormerland2,8%
Zaanstad4,4%
Zandvoort5,1%
 
Gemiddeld3,4%