Rijk investeert opnieuw in MRA: 43,2 miljoen euro voor drie nieuwe Regio Deals

17-02-2023 Nieuws #economie#landschap

Het kabinet heeft drie zogenoemde Regio Deals in de MRA geselecteerd, waarvoor 43,2 miljoen euro beschikbaar is. In de Regio Deals werken Rijk en MRA samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken.

De drie geselecteerde voorstellen in de MRA zijn ZaanIJ, MRA-Oost/Flevoland-West en Mainstage. Deze deals worden de komende periode uitgewerkt tot volwaardige Regio Deals. Dat gebeurt in overleg met alle betrokken partijen: overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

De geselecteerde voorstellen voor Regio Deals in de MRA zijn:

  1. ZaanIJ Groen en Meedoen (maximale bijdrage 20 miljoen) is gericht op het versterken van de leefbaarheid en verkleinen van de verschillen tussen inwoners en is vervolg op de eerder toegekende regiodeal. Zowel Zaanstad als Amsterdam-Noord kennen verouderde bedrijventerreinen die getransformeerd of herontwikkeld worden, met daaromheen jaren ’60 wijken met veel hardnekkige problemen op het gebied van leefbaarheid en kansenongelijkheid. Via projecten wordt o.a. de toegang tot water en groen verbeterd en wordt bewegen, recreëren en ontmoeten gestimuleerd, ingezet op het verbeteren van leer- en taalachterstanden, opleidingsniveau en kansen op werk.
  2.  Tech Talent voor Transitie – Flevoland West/MRA Oost (maximale bijdrage van 18,2 miljoen) is gericht op het versterken van een vitale samenleving in Almere/Flevoland met een sterke economie gericht op duurzaamheid, die in banen en verdienvermogen voorziet door te zorgen voor voldoende goed geschoold personeel en samen met het onderwijs en het bedrijfsleven innovatie aan te jagen op het gebied van energietransitie en circulaire economie.
  3. Mainstage Event Innovation (maximale bijdrage 5 miljoen) is een Regio Deal gericht op een transitieversnellingsprogramma voor de evenementenbranche. Ambitie is de brede welvaart te versterken door bij te dragen aan de verdere professionalisering en toekomstbestendigheid van de evenementensector.