Regionaal Skillsakkoord ondertekend

14-12-2018 Nieuws #arbeidsmarkt#economie

De arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam is volop in beweging. Banen veranderen door technologische ontwikkelingen en nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Deze veranderingen vragen om een flexibele beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen en het belang daarvan inziet. Ook vraagt het een bedrijfsleven dat dit stimuleert. Niet alleen in de vorm van het halen van diploma’s, maar ook in het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden (skills).

Om de werkende en werkzoekende beroepsbevolking hierop voor te bereiden, slaan ruim negentig betrokken organisaties in de Metropoolregio Amsterdam de handen ineen met het sluiten van het Regionaal Skillsakkoord.

Voorbereiden op het werk van morgen

‘Ik ben erg blij met dit Regionaal Skillsakkoord, dat met zoveel vertegenwoordigers van landelijke brancheorganisaties, het bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten is gesloten’, zegt de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim (Beroepsonderwijs). ‘Zij vormen daarmee een regionaal netwerk om met elkaar te werken aan een op skills georiënteerde arbeidsmarkt. Dit maakt de arbeidsmarkt flexibeler en zo kunnen we de werkende en werkzoekende beroepsbevolking nog beter voorbereiden op het werk van morgen, in zowel goede als slechte economische tijden. En werkgevers kunnen putten uit andere sectoren bij hun zoektocht naar goed personeel.’

Ceremoniële ondertekening

Vrijdagochtend 14 december 2018 vond de ceremoniële ondertekening van dit Regionaal Skillsakkoord plaats in aanwezigheid van ruim tweehonderd vertegenwoordigers uit onder meer het bedrijfsleven, het onderwijs, brancheorganisaties, de wethouders Kukenheim en Maaike Veeningen (Economische Zaken en Werkgelegenheid, gemeente Almere) en Annelies Spork (programmadirecteur House of Skills).

Innovatiedeals

Een groot aantal partijen dat het akkoord heeft ondertekend, gaat ook aan de slag met ruim vijftig innovatiedeals. Zoals een pilot om zij-instromers op basis van hun skills verkort op te leiden tot apothekersassistent.

Meer informatie

Op de website van House of Skills kunt u meer informatie vinden over het programma. Hier vindt u ook de integrale tekst van het Regionaal Skillsakkoord Metropoolregio Amsterdam.