‘Regionaal OV Toekomstbeeld 2040’ aangeboden aan minister

22-11-2019 Nieuws #mobiliteit

De bereikbaarheid in de regio Noord-Holland en Flevoland staat onder druk. Onderzoeken laten zien dat de groei van het aantal reizigers en de geplande realisatie van een groot aantal nieuwe woningen tot knelpunten in de verkeersstromen leiden als niet wordt ingegrepen. De samenwerkende overheden in Noord-Holland en Flevoland hebben daarom een gezamenlijke ambitie ontwikkeld: het ‘Regionale OV Toekomstbeeld 2040 Noord-Holland & Flevoland’. De rapportage is deze week aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen bij het bestuurlijk overleg MIRT (BO MIRT).

Het toekomstbeeld omvat een voorkeursnetwerk 2040, dat bestaat uit vele maatregelen en projecten met als basis hoogwaardige openbaarvervoerlijnen (HOV) voor tram, bus, metro en trein. Het gaat daarbij om het realiseren van een schaalsprong in het openbaar vervoer, door nieuwe verbindingen en het versterken van bestaande verbindingen. De snelheid van het reizen en de betrouwbaarheid van de dienstregeling worden daarmee verhoogd. In een intensief proces met alle deelregio’s, het Rijk, de spoorsector, de OV-bedrijven en de reizigersorganisaties zijn in de afgelopen twee jaar de kansrijke maatregelen geïnventariseerd. Het voorkeursnetwerk is nadrukkelijk geen blauwdruk, maar vormt de gezamenlijke adaptieve inzet van de opdrachtgevers waarmee naar verwachting de toekomstige mobiliteits- en leefbaarheidsopgaven adequaat kunnen worden aangepakt.

Projecten voorkeursnetwerk

Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn via Schiphol naar Hoofddorp, het sluiten van de kleine metroring tussen de Amsterdamse metrostations Isolatorweg en Centraal Station én de IJmeerverbinding die Almere Centrum en Pampus aansluit op het Amsterdamse metronet, moeten samen zorgen voor ruimte op het nationale spoornetwerk. Zo kan het aantal treinen in heel Noord-Holland en Flevoland worden geoptimaliseerd. Op elke corridor wordt ingezet op de combinatie van frequente sprinters en intercity’s. Voorbeelden zijn een intercity tussen Almere-Hilversum-Utrecht, directe verbindingen van Hoorn en Alkmaar met Schiphol én een verhoging van de frequentie van de treinen. Het voorkeursnetwerk bevat een HOV-verbinding tussen Haarlem en Schiphol-Noord. Ook zijn er ruim dertig verschillende projecten voor versterking van het hoogwaardige busnetwerk opgenomen, waaronder op korte termijn verdiepend onderzoek naar HOV in de Zaancorridor.

Regionale ambities

Met het aanbieden van het Regionaal OV Toekomstbeeld aan het Rijk tijdens het BO MIRT geven de overheden invulling aan de vraag van de minister om de regionale ambities met betrekking tot het regionale openbaar vervoer aan te geven. Dit als inbreng voor de landelijke uitwerking van het OV Toekomstbeeld, dat onder regie van het Rijk wordt uitgevoerd.

Betrokken partijen

Het Regionale OV Toekomstbeeld 2040 is opgesteld door de provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeenten Amsterdam en Almere en de Vervoerregio Amsterdam. Ook is advies ingebracht door vertegenwoordigers van alle deelregio’s binnen beide provincies en van NS, ProRail, het ministerie van I&W, GVB, Connexxion en Reizigersvereniging ROVER.

Vervolgproces

Om het voorkeursnetwerk 2040 te kunnen realiseren, is volgens de rapportage circa 15 miljard euro aan investeringen nodig. Dit vraagt om inzet van alle betrokken partijen, de regio, het Rijk en het bedrijfsleven. De overheden in de regio zullen verdere afspraken maken over de status van vervolgstudies en over het starten van regionale cofinanciering.

Downloads

Download hier het Regionaal OV Toekomstbeeld 2040 Noord-Holland en Flevoland.

En hier kunt u de aanbiedingsbrief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat downloaden.

Lees hier het nieuwsbericht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de uitkomsten van het BO MIRT.