Regio Deals

Sinds 2018 werken de Rijksoverheid en regio’s in het land samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Dit doen zij door Regio Deals te sluiten. De afspraken die in deze deals worden gemaakt, geven regio’s nieuwe kansen voor de toekomst. Zij versterken de kracht van het gebied en dragen bij aan een veerkrachtige samenleving, waarin mensen zich thuis voelen. Daarmee sluiten de Regio Deals aan bij de ambities van de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam.

In de MRA lopen op dit moment vier Regio Deals:

Regio Deal ZaanIJ

Eind 2019 is de Regio Deal ZaanIJ gesloten tussen het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Zaanstad, Amsterdam en Oostzaan. De ambitie is om de brede welvaart van vier wijken rond de Noorder IJplas te versterken. Het gaat om de wijken Tuindorp Oostzaan, Molenwijk (Amsterdam-Noord) en Poelenburg en Peldersveld (Zaanstad). Door onder meer op korte termijn de directe leefomgeving van inwoners zichtbaar te verbeteren, beogen we het vertrouwen van inwoners te vergroten.  

Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen

Op 1 november 2023 is de Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen gesloten tussen de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan, de provincie Noord-Holland en het Rijk. Via de Regio Deal investeren we in totaal € 40 miljoen in de regio ZaanIJ. De samenwerking vanuit de Regio Deal versterkt de plaatsgebonden aanpakken, zoals Pact Zaandam-Oost en Aanpak Noord in Amsterdam-Noord. We sluiten aan op wensen die inwoners tijdens bijeenkomsten hebben geuit. De looptijd van de Regio Deal is vier jaar. Het is de bedoeling dat alle plannen binnen deze tijd klaar zijn.