Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Regio Deal ZaanIJ verlengd: € 40 miljoen voor verbetering leefomgeving in wijken ten noorden van het IJ

02-11-2023 Nieuws

Voor het verbeteren van de leefbaarheid in wijken van Amsterdam-Noord, Zaandam-Oost en Oostzaan wordt € 40,- miljoen beschikbaar gesteld. De Regio Deal ZaanIJ, die in 2019 is gesloten tussen het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan, is daarmee verlengd.

Het doel van de overeenkomst is om de brede welvaart van vier wijken rond de Noorder IJplas te versterken. Het gaat om de wijken Tuindorp Oostzaan, Molenwijk (Amsterdam-Noord) en Poelenburg en Peldersveld (Zaanstad).

‘In het gebied ten noorden van het IJ dreigt zich een ‘metropool van twee snelheden’ te manifesteren’, schrijft demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge in een toelichting aan de Tweede Kamer. Met de Regio Deal ZaanIJ worden hier maatregelen tegen genomen. Het Rijk stelt € 20 miljoen beschikbaar en de betrokken partijen in de regio investeren zelf gezamenlijk ook € 20 miljoen.

Speerpunten van de aanpak

Voor het sluiten van een Regio Deal moeten regio’s zelf plannen en ideeën presenteren voor het aanpakken van ingewikkelde opgaven. Bijvoorbeeld om opleidingen beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt of om wijken groener te maken. Het Rijk betaalt maximaal de helft van de benodigde investering.

Speerpunten van de aanpak van de overeenkomst zijn betere woningen, meer groen in de wijk, betere kansen voor kinderen en minder criminaliteit. In een eerdere Regio Deal is hiervoor al een aanzet gegeven en die kan nu verder worden uitgebouwd.

Aanpak kansenongelijkheid

‘Onze regio biedt veel mogelijkheden als het gaat om wonen, ontspannen en werken’, zegt Yassmine el Ksaihi, stadsdeelbestuurder van Amsterdam-Noord. ‘Maar niet iedere inwoner profiteert daar in gelijke mate van. In bepaalde wijken hebben bewoners vaker te maken met werkloosheid, onderwijsachterstanden of een slechte gezondheid. Daardoor ontstaat kansenongelijkheid tussen bewoners.’

Om dat te veranderen, wordt het geld uit de Regio Deal ZaanIJ onder meer gebruikt voor het creëren van fijne plekken om te sporten, extra groen en het verduurzamen van stnige plekken, zegt El Ksaihi. ‘Maar ook een betere samenwerking tussen ondernemers en gemeenten om de nu nog vaak onbenutte kansen op de regionale arbeidsmarkt op te pakken.’

Regio Deal Nieuw Land

Op 1 november is ook de Regio Deal Nieuw Land ondertekend, met afspraken tussen het Rijk, de regio Almere-Lelystad en de provincie Flevoland voor het versterken van de brede welvaart. Met de € 18,2 miljoen uit de Regio Deal wordt gewerkt aan het versterken van de economische kansen op het gebied van energie, hoger onderwijs, innovatie en duurzame bouw. Door de groeiende innovatiekracht wordt de regio aantrekkelijker voor de vestiging van bedrijven.

Regio Deal Mainstage

Met de Regio Deal Mainstage wordt gewerkt aan het aanpakken van personeelstekorten en aan duurzaam perspectief in de evenementensector in de MRA. Het Rijk draagt € 5 miljoen bij en partners in de regio investeren zelf ook ruim € 8 miljoen. Deze Regio Deal biedt mooie kansen op het gebied van opleiding en werkgelegenheid, waarbij de focus ligt op jongeren en werklozen.