Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Rapport Toerisme MRA 2020-2021 toont impact coronapandemie

13-07-2022 Nieuws #economie#toerisme

De coronapandemie heeft de ontwikkeling van het toerisme wereldwijd verstoord. Het reisgedrag werd in 2020 en 2021 niet bepaald door de seizoenen, evenementen en vakanties, maar door de pandemie en het reisbeleid van verschillende landen. Hierdoor is de samenstelling van bezoekers in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) veranderd.

Het net verschenen rapport Toerisme MRA 2020-2021 beschrijft de ontwikkeling van de bezoekerseconomie in Amsterdam en de regio vanuit verschillende invalshoeken. De cijfers 2020-2021 laten duidelijk de impact van de coronapandemie op de bezoekerseconomie zien.

Het jaarlijks terugkerende onderzoek geeft inzicht in de bezoekersaantallen, het aanbod van verschillende overnachtingsmogelijkheden, de impact van toerisme op de leefomgeving en de bedrijfsontwikkelingen in de toeristische sector.

De MRA-overheden werken al jaren succesvol samen op het dossier toerisme. Dit najaar wordt een actuele uitvoeringsstrategie MRA Toerisme & Recreatie verwacht, met als doel de kansen van (groeiend) toerisme en recreatie te blijven benutten en de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.