Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Rabobank: regio’s Amsterdam en Eindhoven waarschijnlijke trekkers economisch herstel 2021

18-03-2021 Nieuws #coronacrisis#economie

De regio’s Amsterdam en Eindhoven zijn landelijk waarschijnlijk de trekkers van het economisch herstel in 2021. Dat verwachten onderzoekers van de Rabobank. Vooral in het eerste kwartaal van dit jaar ondervindt de Nederlandse economie nog hinder van de strenge lockdown, maar de economie zal daarna snel herstellen. De onderzoekers verwachten dat de economie dit jaar met 2,1 procent zal groeien.

De groei van de economie doet zich voor in nagenoeg alle regio’s van het land. Wel zijn er grote verschillen tussen de regio’s. De regio Groot-Amsterdam plukt de komende tijd weer de vruchten van het gunstige vestigingsklimaat dat vóór de coronapandemie al zorgde voor een bovengemiddelde groei. De keerzijde daarvan is dat de regio relatief harder wordt geraakt door de maatregelen tegen de verspreiding van het virus. ‘Per saldo verwachten we echter dat de regionale groei over het hele jaar hoger dan gemiddeld uitpakt’, aldus de onderzoekers van de bank.

Dit geldt ook voor de regio Zuidoost-Brabant (Brainport Eindhoven): deze regio profiteerde in de jaren voor de crisis van ‘gunstige regionale omstandigheden’ en doet dat dit jaar naar verwachting opnieuw. Ook is het grote aandeel van de industrie in deze regio gunstig, want voor deze sector wordt een bovengemiddelde groei verwacht.

Versoepelingen coronamaatregelen

De onderzoekers gaan er bij hun prognoses van uit dat het kabinet vanaf het tweede kwartaal van dit jaar versoepelingen in het coronabeleid doorvoert en dat alle maatregelen zijn opgeheven aan het begin van het vierde kwartaal. De sterkste groei vindt dan plaats in de horeca, gevolgd door de zorg, de transportsector, de industrie en de sector informatie en communicatie. In het onderwijs en de agrarische sector verwachten de onderzoekers een beperkte groei en in de bouw daalt de productie dit jaar door de aanhoudende stikstofproblematiek.

Lagere groeiprognose in IJmond en Zaanstreek

Regio’s met een lagere groeiprognose zijn onder meer IJmond en Delfzijl en omgeving. De onderzoekers spreken van ‘typische industriegebieden’ met een gunstige economische structuur die bijdraagt aan de groeiverwachting. ‘Door een minder gunstig ondernemingsklimaat maakten zij die verwachting de afgelopen jaren echter niet waar. Als we daar rekening mee houden, beperkt dat de prognose in die gebieden behoorlijk.’ Dat geldt ook voor andere regio’s met een lage prognose, zoals de Zaanstreek. ‘De groei is daar over het algemeen lager dan je op grond van de economische structuur zou verwachten.’