Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Project H2era: fundament onder duurzame waterstofeconomie in regio Amsterdam

14-07-2022 Nieuws #duurzaamheid#economie

In de Amsterdamse haven zijn vergevorderde plannen voor de realisatie van een groene waterstoffabriek van 500 megawatt. Daarmee wordt een grote stap gezet in de ontwikkeling van de waterstofeconomie in het Noordzeekanaalgebied om de industrie en mobiliteit te verduurzamen. Het project heeft de naam H2era en is een samenwerking van HyCC en Port of Amsterdam.

De initiatiefnemers hebben een eerste haalbaarheidsstudie afgerond. De komende maanden wordt het project tijdens een studiefase verder uitgewerkt. Het voornemen is dat HyCC de nieuwe fabriek in de Amsterdamse haven in 2027 in gebruik neemt.

‘De inzet van waterstof is cruciaal om emissies te reduceren uit industrieën zoals staal, chemie en luchtvaart’, zegt Marcel Galjee, managing director van HyCC. ‘Met project H2era kunnen we een belangrijk deel van de benodigde waterstof lokaal produceren en het fundament leggen voor een duurzame waterstofeconomie in de regio Amsterdam.’

Duurzame stroom

H2era zal water splitsen in waterstof en zuurstof door middel van elektrolyse op basis van duurzame stroom. De fabriek zal worden aangesloten op wind op zee via het hoogspanningsnetwerk van TenneT, zodat belasting van het lokale netwerk wordt voorkomen.

De waterstof wordt onder meer gebruikt voor het verduurzamen van bestaande industrieën in het Noordzeekanaalgebied en kan ook worden ingezet voor groene mobiliteit. Hiervoor lopen al gesprekken met verschillende partijen. Ook kan de fabriek worden aangesloten op het landelijke waterstofnetwerk om uitwisseling tussen industriële clusters mogelijk te maken.

‘De 500 megawatt aan groene waterstofproductie is een enorme verrijking voor de waterstofeconomie’, zegt Dorine Bosman, Chief Investment Officer van Port of Amsterdam. ‘De Amsterdamse haven versterkt daarmee haar positie als koploper in de transitie naar een duurzame, circulaire economie.’

Essentiële rol

De verduurzaming van de industrie en mobiliteit in de regio vraagt om grote hoeveelheden groene waterstof, zoals voorzien in de Cluster Energie Strategie Noordzeekanaalgebied. Lokale waterstofproductie op basis van groene elektriciteit speelt daarmee een essentiële rol in de transitie. Op termijn zal in aanvulling hierop de import van groene waterstof noodzakelijk zijn.

HyCC werkt ook al samen met Port of Amsterdam en Tata Steel aan het project H2ermes voor de realisatie van een waterstoffabriek van 100 megawatt op het terrein van Tata Steel IJmuiden.