Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Prognose: verbruik van aardgas in MRA daalt in 2023 met 22 procent

12-12-2023 Nieuws #economie#energietransitie

Het verbruik van aardgas in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is dit jaar 22 procent lager dan het gemiddelde over de periode 2018 tot en met 2021. Dat blijkt uit een prognose van de netbeheerders Liander en Stedin per december 2023. Dit is meer dan de prognose in het voorjaar, toen een reductie werd verwacht van 19 procent.

De cijfers van de netbeheerders worden gebruikt om de voortgang bij te houden van de ambities van het Actienetwerk GasTerug. De prognoses worden regelmatig geactualiseerd. In januari van dit jaar bleek dat het verbruik van aardgas in de MRA in 2022 met 15 procent was afgenomen, de eerste ambitie van het netwerk. De afname van het aardgasverbruik is sindsdien dus voortgezet.

In de prognose van december is de verwachte afname van het aardgasverbruik het grootste bij de zogenoemde ‘gasmiljonairs’, zoals grote tuinders, ziekenhuizen en bedrijven in de industrie: – 23 procent. Ook bij grootverbruikers, zoals grote winkels en instellingen, is de voorspelde reductie 23 procent. Kleinverbruikers zoals huishoudens en kleinere winkels, verbruiken naar verwachting 22 procent minder gas.

Netwerkbijeenkomst op 30 januari

Het Actienetwerk GasTerug organiseert op 30 januari 2024 een netwerkevenement: de Nieuwjaarsbrainstorm. Het doel van de bijeenkomst is os te komen tot concrete actieplannen voor het organiseren van energiebesparing binnen de MRA. De bijeenkomst vindt plaats bij de Rabobank in Hoofddorp, tussen 15:00 uur en 18:00 uur. Iedereen is welkom, aanmelden is gewenst en kan via deze link.