Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Prognose: verbruik aardgas in MRA daalt verder in 2023

02-05-2023 Nieuws #duurzaamheid#economie

Het verbruik van aardgas in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is dit jaar 19% lager dan het gemiddelde over de periode 2018 tot en met 2021. Dat blijkt uit een prognose van de netbeheerders Liander en Stedin per april 2023.

De cijfers van de netbeheerders worden gebruikt om de voortgang bij te houden van de ambities van het Actienetwerk 15% GasTerug. De prognoses worden elke maand geactualiseerd. In januari 2023 werd duidelijk dat het verbruik van aardgas in de MRA in 2022 inderdaad met 15 % is afgenomen. In 2023 zet de afname van het aardgasverbruik dus door.

Cijfers voor gehele MRA nu compleet

Sinds februari 2023 zijn de cijfers over het aardgasverbruik van Liander aangevuld met data van Stedin, waardoor de cijfers voor de gehele MRA nu compleet zijn. In de cijfers van vóór februari 2023 is het verbruik van aardgas in tien van de dertig gemeenten in de MRA niet opgenomen. Dit betreft Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Ouder-Amstel, Uitgeest, Uithoorn en Zandvoort.

Afname het grootst bij grootverbruikers

In de prognose van april 2023 is de verwachte afname van het aardgasverbruik het grootst bij de grootverbruikers, zoals grote tuinders, ziekenhuizen en industriële bedrijven: – 24 %. In de middengroep, met onder meer grotere winkels en instellingen, is de voorspelde afname 21 %. Kleinverbruikers, zoals huishoudens en kleinere winkels, verbruiken dit jaar naar verwachting 17 % minder aardgas.

Inzichten per gemeente in de MRA

Voor de aansluitingen van kleinverbruikers zijn de inzichten in het gasverbruik beschikbaar per gemeente: