Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Prognose: verbruik aardgas in MRA daalt 4% in 2022

13-07-2022 Nieuws #duurzaamheid#economie

Het verbruik van aardgas daalt dit jaar in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) naar verwachting met bijna 4% ten opzichte van het gemiddelde over de periode 2018 tot en met 2021. Dat blijkt uit een prognose van netbeheerder Liander uit mei 2022.

De cijfers van Liander worden gebruikt om de voortgang bij te houden van de ambities van het ‘Actienetwerk 15% gas terug’ om dit jaar 15% aardgasverbruik te verminderen in de MRA. Na de zomer worden deze prognoses elke maand geactualiseerd om te kunnen volgen of de ambitie wordt gehaald. Mogelijk worden later ook inzichten over het verbruik van elektriciteit in de MRA daaraan toegevoegd.

Gebruikersgroepen

Bij het verbruik van aardgas hanteert Liander drie gebruikersgroepen: kleinverbruikers (met een aansluiting voor minder dan 40 m3 aardgas per uur), grootverbruikers (met een aansluiting voor 40 m3 aardgas per uur of meer) en gasmiljonairs (bij een verbruik van meer dan één miljoen m3 aardgas per jaar).

De verwachte afname van het aardgasverbruik is momenteel het grootste bij de groep grootverbruikers: – 9%. Bij kleinverbruikers (woningen en kleinere winkels) is de voorspelde daling 3,5%. Gasmiljonairs (zoals grote tuinders, ziekenhuizen en industriële bedrijven) verbruiken naar verwachting 1% minder aardgas.

Niet al het verbruik in deze cijfers

Gegevens over het aardgasverbruik van energie-intensieve industrie (Tata Steel en de gasgestookte elektriciteitscentrale in Diemen) vallen buiten de cijfers van Liander, omdat zij een directe aardgasaansluiting hebben op het netwerk van Gasunie. Ook het aardgasverbruik van (delen van) enkele gemeenten in de MRA is niet opgenomen in de gegevens van Liander, omdat daar Stedin de regionale netbeheerder is. Dit is het geval in Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn en Zandvoort.

Campagne Gas Terug

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze