Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Prognose november: verbruik aardgas in MRA daalt met 11% in 2022

01-12-2022 Nieuws #duurzaamheid#economie

Het verbruik van aardgas in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) daalt dit jaar naar verwachting met 11% ten opzichte van het gemiddelde over de periode 2018 tot en met 2021. Dat blijkt uit een prognose van netbeheerder Liander per november 2022. In de prognose van september en oktober was de verwachte reductie nog 10%.

De cijfers van Liander worden gebruikt om de voortgang bij te houden van de ambities van het Actienetwerk 15% GasTerug om het aardgasverbruik in de MRA dit jaar met 15% terug te dringen. De voorspellingen worden elke maand geactualiseerd om te volgen of de ambitie wordt gehaald. Voor de kleinverbruikers zijn nu ook inzichten in het gasverbruik per gemeente beschikbaar.

Verschillende gebruikersgroepen

Liander hanteert drie gebruikersgroepen: kleinverbruikers (met een aansluiting voor minder dan 40 m3 aardgas per uur), grootverbruikers (met een aansluiting voor 40 m3 aardgas per uur of meer) en zogenoemde ‘gasmiljonairs’ (met een verbruik van meer dan één miljoen m3 aardgas per jaar).

Momenteel is de verwachte afname van aardgasverbruik het grootst bij de gasmiljonairs, zoals grote tuinders, ziekenhuizen en industrie: – 21%. Bij grootverbruikers, zoals winkels en instellingen, is de voorspelde reductie 12%. Kleinverbruikers, zoals huishoudens en kleinere winkels, verbruiken naar verwachting 9% minder aardgas.

Zet ook de knop om

Meer informatie over het Actienetwerk 15% GasTerug kunt u vinden op de website ikzetookdeknopom.nl.