Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Podcast Ruimte: Zoeken naar leefbare balans tussen wonen, werken en leven

04-06-2024 NieuwsPodcast #economie#mobiliteit#ruimte#samenwerken#verstedelijkingsstrategie

Een groeiende economie in een leefbare, duurzame en goede bereikbare regio, terwijl ruimte schaarser en schaarser wordt. Dat vraagt om goede MRA-samenwerking en afspraken. Welke keuzen liggen dan voor? Drie MRA-bestuurders aan het woord over ruimte, economie en mobiliteit. Zeker is dat deelregio’s belangrijker worden, nieuwe economie nodig is en verdozing onwenselijk. Tevens kunnen functies – nog vaker dan nu – slim gecombineerd worden. “Niet in alle NOVEX-gebieden zijn belangen gemakkelijk aan elkaar te knopen.’

Frank Kromer leidt het driegesprek in de podcast Metropoolregio Actueel met Angelique Bootsman, wethouder Edam-Volendam, en lid van het Platform Economie, Jurgen Nobel, wethouder Haarlemmermeer, en lid van het Platform Ruimte en Ron Suanet, wethouder Heemskerk, en lid van het Platform Mobiliteit.

Vechten om ruimte

“Gaan we een lekker potje vechten om die ruimte?”, zo start Frank Kromer het gesprek. Angelique Bootsman. “Nee, het belangrijkste is dat we de ruimte efficiënt gebruiken om in te spelen op de economische ambities. We moeten zorgen voor passende, toekomstbestendige werklocaties in de buurt van de bevolking. “

Nieuwe economie

Daarnaast hebben een nieuwe economie nodig, denkt Bootsman. “We moeten ook  kijken naar het type bedrijf. Dus niet alleen logistieke bedrijven maar ook woon-werkkantoren. In Volendam-Edam gaan we een bedrijventerrein ‘groen inpassen’ in de Purmer, want verdozing van het landschap willen we niet. We blijven dus zoeken naar balans tussen leefbaarheid, wonen en werken.”

Het is vol

Economisch belang is belangrijk maar niet het enige belang, vult Jurgen Nobel aan. En het is vol in de regio.  “We willen meer dan er ruimtelijk mogelijk is. We moeten kiezen. Ik wil ervoor waken alleen naar economie te kijken. Want we willen de hond uitlaten of een recreatiegebied inwandelen. Om sommige dingen kun je niet heen, en andere zaken zijn wel echt een keuze.”

Mobiliteit randvoorwaardelijk

Hoe zit het met mobiliteit? Ron Sanuet. ”Mobiliteit is randvoorwaardelijk, want we kunnen wel gaan bouwen, maar als woningen niet bereikbaar zijn, heeft dat niet zoveel zin. Er kan naar heel veel vormen gekeken worden. Maar daar moet je vooraf goed over nadenken. Ik denk dat we eruit komen. Mobiliteit kan een beperkende factor zijn, maar niet als je daar langer vooraf al over nadenkt. ”

Hoogwaardig OV niet altijd mogelijk

Daarover doordenkend ziet Sanuet dat met name in het centrum van de MRA  de oplossing zit in hoogwaardig OV. Maar in deelregio’s zijn we nog niet zover. “Dat kan lastig worden. Bijvoorbeeld als je kijkt naar autoverkeer. Als er in de komende jaren in willekeurige steden en dorpen nog 10 of 20 procent auto’s bijkomen, begrijpt iedereen dat dat niet goed gaat, en we dat op een andere manier moeten regelen. Een goede OV-aanpak is belangrijk, maar de ruimte is wel schaars in de deelregio’s. “

Actieve MRA-samenwerking

Jurgen Nobel blijft een actieve rol zien voor de MRA-samenwerking: ”We moeten het zoveel mogelijk samen blijven doen. Als was het maar om tegen een nieuwe kabinet te kunnen zeggen: dit willen we. Dan kan het nieuwe kabinet ons helpen. Mobiliteit moet betaald worden en verplaatsing van bedrijven ook. Maar we kunnen ook functies mengen. Denk aan de combinatie van piekwatergebruik en recreatie.”

Een leeg vel

Uitdagingen genoeg de komende vier jaar in de MRA Agenda. Op langere termijn (20 jaar) worden die uitdagingen nog groter, denkt Suanet. “Uiteindelijk zouden we tot een groter herontwerp moeten komen. Je moet ook durven zeggen dat de randstad vol is en dat alle functies belegd zijn. We kunnen het niet doen zoals China, vanaf een leeg vel. Het verhaal is complex. We zullen nog creatiever moeten zijn. “

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

MRA Agenda en ruimte

Welke ambities zijn er de komende jaren als het gaat om ruimte? Dat leest u in
Anders kijken, anders doen: de 80%-versie van de MRA Agenda 2025-2028