Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Podcast Arbeidsmarkt: Puzzelstukken liggen klaar, maar puzzel is nog niet opgelost

24-05-2024 NieuwsPodcast #arbeidsmarkt#brede welvaart#digitalisering#economie#onderwijs#samenwerken

Een werkende arbeidsmarkt is noodzakelijk kijkend naar de ambities in de 80%-versie van de MRA Agenda. Dat is werk in uitvoering en leidt tot uitdagende vragen. Wat voor economie willen we? Hoe zorgen we voor voldoende kwalitatieve arbeid en onderwijs. Maar ook, hoe combineren we functies opdat er ruimte is voor wonen, werken, recreatie en de energietransitie? In de podcast van de serie Metropoolregio Actueel gaan MRA-bestuurders Floor Gordon (wethouder Amstelveen en lid van het Platform Ruimte) en Chris Jansen (Gedeputeerde provincie Flevoland en lid van het Platform Economie) in gesprek met Frank Kromer.

Zit er eigenlijk wel genoeg arbeidsmarkt in de 80%-versie van de MRA Agenda?  Chris Jansen denkt dat er een hele goede aanzet is, maar ook dat er nog een slag gemaakt kan worden. De MRA hoeft niet zelf telkens nieuwe dingen te bedenken. “Zorg dat je goede voorbeelden binnen deelregio’s of gemeenten met elkaar in verbinding brengt. Kijk naar de 0&O-fondsen, de UWV, de gemeenten en breng het bij elkaar. Zo stimuleer je mensen die van werk naar werk worden geleid of mensen die zich nog ontwikkelen om weer aan het werk te komen. ”

Voor Floor Gordon is het thema uitdrukkelijk aan de orde gesteld als het gaat om wonen, werken, mobiliteit en duurzaamheid. Zij ziet ook dat er veel inzet is gepleegd en dat er al heel veel puzzelstukjes klaarliggen, bijvoorbeeld bij de bedrijventerreinenstrategie. “We kijken kritisch naar de kantorenmarkt, hoeveel woning kunnen erbij? Ook de ruimte voor werk wordt uitdrukkelijk benoemd.”

Keuzes maken

Het is alleen nog niet opgelost, ziet Gordon. “We voeren het goede gesprek. Er ligt nu een kans om de arbeidsmarkt zodanig vorm te geven dat we klaar zijn voor de toekomst.” Bij een goede toekomst van de arbeidsmarkt zul je keuzes moeten maken en voorbereid moeten zijn. En stilstand is achteruitgang.
“Ik kijk vanuit het Platform Ruimte naar de vraag: hoe richt je je metropool in? Welke werk heb je nodig? Waar vestigt dat werk zich? Hoe gaan mensen van huis naar werk? Die vragen zijn voor de lange termijn, want je hebt niet morgen een bedrijventerrein klaar. We moeten nu klaar staan voor de schaarste van de toekomst.”

Digitalisering van arbeid

Die schaarste dreigt bij het vinden van de juiste mensen. Jansen: ”Digitalisering wordt steeds belangrijker. Mensen moet worden meegenomen in de ontwikkeling dat minder mensen hetzelfde werk kunnen doen. Dat heeft effect op onderwijs en bedrijfsleven. De MRA moet daar op inspelen, juist om nationaal en internationaal sterk te blijven.”

Onderwijs, arbeidsmarkt en de opgaven in de MRA Agenda zijn communicerende vaten, denken de MRA-bestuurders. Chris Jansen ziet dat bij de ontwikkeling van high-tech en de energietransitie. “In de regio hebben we mbo, hbo en wo-onderwijs,  maar geen technisch onderwijs. Het zou mooi zijn om wetenschappelijk onderwijs op technisch niveau op te zetten in de noordelijke vleugel van de randstad.”

Combineer functies en werk samen

Floor Gordon ziet dat er keuzes moeten worden gemaakt als het gaat om ruimte. Combineren van functies en samenwerken is het motto. “Elke deelregio heeft zijn eigen kwaliteiten en die wil je behouden. We moeten in de MRA het puzzeltje leggen én de optelsom maken. En hebben we dan nog aan alle functies genoeg? Hoe zit het met de strategie op bedrijventerreinen? Kunnen die dan groeien?

Het is niet eenvoudig, erkent Gordon. “We hebben veel ambities: we hebben waterberging nodig, we willen het landschap behouden, we willen recreëren. Het staat continu op spanning.”

Chris: ”Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de brede welvaart-gedachte. Daar is werk een component in, maar ook onderwijs en recreëren. Als je dat binnen de MRA kunt bieden, dan ben je aantrekkelijk. Dan zorg je ervoor dat er mensen ernaartoe komen, hier willen blijven en zich hier happy voelen. Dat is het belangrijkste denk ik.”

Brede welvaart

Gordon ziet dat de MRA een slag heeft gemaakt naar een kwalitatieve economie. “Een economie kun je niet helemaal sturen en dat moet ook niet. Maar we kunnen wel met ze allen uitstralen: wat voor regio is de MRA en wat voor werk past hier dan goed om ons allemaal te bedienen in die brede welvaartsgedachte.”

De vraag is of dat betekent dat de MRA sommige sectoren niet meer gaat faciliteren.
Wil je weten wat Floor Gordon en Chris Jansen daarvan vinden? Luister dan de Podcast (20 minuten)

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze