Pamflet ‘Kiezen voor wat nodig is voor de Metropool van Morgen’

Op weg naar het pamflet

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een aantrekkelijke regio, die veel mensen en bedrijven trekt uit binnen- en buitenland. De regio staat echter onder grote druk. Er is een tekort aan personeel, aan energie, aan schone lucht en aan ruimte. De economische verschillen tussen groepen inwoners nemen toe. Blijven doorgaan op de huidige koers, is dan ook geen optie. Om verder te komen, moet de koers worden verlegd.

De MRA Directie, de ambtelijke ondersteuning van het bestuurdersnetwerk, werkt in het eerste halfjaar van 2023 samen met de Amsterdam Economic Board aan het pamflet ‘Kiezen voor wat nodig is voor de Metropool van Morgen’. Dat doen we met een groep scherpe denkers en betrokkenen. Samen maken we het pamflet.

Keuzes in kaart brengen

In het pamflet worden belangrijke, gedurfde keuzes in kaart gebracht, die radicale doorbraken mogelijk maken. Wat willen – en móeten wij – als regio anders gaan doen? Welke obstakels moeten hiervoor uit de weg worden geruimd? Hoe zorgen we ervoor dat de economische welvaart in de regio bijdraagt aan een brede welvaart, waar alle inwoners en organisaties van profiteren?

Dat zijn geen gemakkelijke keuzes. Kiezen voor het één betekent soms ook afscheid nemen van het ander. Het pamflet zal zorgen voor ongemak, frictie en scherpe gesprekken. Wat vinden we in de Metropool Amsterdam echt belangrijk? Hoe geven we samen onze toekomst vorm?

Voor wie is het pamflet bedoeld?

Het pamflet ‘Kiezen voor wat nodig is voor de Metropool van Morgen’ is bedoeld voor bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Het pamflet vormt vervolgens een van de bouwstenen voor de nieuwe MRA Agenda, die na consultatie van de colleges, de gemeenteraden en de Provinciale Staten in de MRA wordt vastgesteld in de loop van 2024.

Presentatie pamflet

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, tevens voorzitter van de Metropoolregio Amsterdam en de Amsterdam Economic Board, presenteert het pamflet op 11 juli tijdens het evenement State of the Region, hét netwerkevenement in de Metropool Amsterdam.

Zie ook: https://amsterdameconomicboard.com/pamflet.