Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Overheden en marktpartijen willen ontwikkeling Stationsgebied Hoofddorp versnellen

16-09-2021 Geen categorie

Rond station Hoofddorp wordt gewerkt aan een dynamisch stedelijk gebied met meer dan 15.000, grotendeels betaalbare, nieuwe woningen. Naast woningen gaat het ook om arbeidsplaatsen en voorzieningen, wordt het station verbeterd en is ruimte gereserveerd voor de komst van de Noord-Zuidlijn in Hoofddorp.

Afbeelding: MVRDV

De afgelopen periode hebben regionale partijen in gezamenlijkheid gewerkt aan het Spoorboek Stationsgebied Hoofddorp. Dit is een eerste stap in de gebiedsontwikkeling van het stationsgebied, waarin de betrokken partijen (gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, Metropoolregio Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam, NS, Connexxion, ProRail) de gezamenlijke ambitie en samenwerking voor dit gebied onderschrijven.

Tempo maken

De samenwerkingspartners willen snelheid maken, zodat een groot deel van de ontwikkelingen op en rond het station vóór 2030 kan worden gerealiseerd. Daarmee kan deze grote, integrale gebiedsontwikkeling een belangrijke bijdrage leveren aan de nationale en regionale woningbouwopgave. Door als overheden samen op te trekken en intensief samen te werken met de markt, kunnen binnen drie jaar de eerste palen de grond in. Ook de gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft inmiddels over het plan gesproken en is enthousiast. Vooral de komst van betaalbare woningen wordt als noodzakelijk gezien.

Onderdeel van groter geheel

Het ontwikkelgebied in Hoofddorp is een van de 14 grote landelijke versnellingslocaties voor de woningbouw (NOVI) en een van de 9 steden van het programma Bereikbare Steden binnen de Metropoolregio Amsterdam. De partners in de gebiedsontwikkeling werken op basis van het Spoorboek graag samen met het Rijk verder aan de versnelde ontwikkeling van het Stationsgebied Hoofddorp. Ondertussen heeft de gemeente Haarlemmermeer een stedenbouwkundige uitwerking gemaakt in de vorm van het Verdichtingsplan Stationsgebied Hoofddorp. Dit Verdichtingsplan dient als bouwsteen voor de uitwerking van de fasering en randvoorwaarden in het Gebiedsplan, waaraan momenteel wordt gewerkt.