Over de Ruimtelijk-economische Actie-Agenda 2016-2020

Economisch succes staat of valt met mensen. Hoe meer mensen in de regio willen wonen en werken, hoe beter het gaat. In de MRA wonen anno 2016 2.4 miljoen mensen. Er staan 1.1 miljoen woningen, er zijn 1.5 miljoen banen en er hebben zich 230.000 bedrijven gevestigd. Toeristen zijn jaarlijks goed voor 21.5 miljoen gastenovernachtingen. Het aantal mensen dat zich in de regio wil vestigen en het aantal bedrijven dat hier naartoe trekt, stijgt nog steeds. Daarvoor is een aantal goede redenen.

Met Schiphol heeft de MRA het op drie na grootste Europese vliegveld binnen de grenzen. In de komende jaren zal het vliegveld bij Lelystad de internationale bereikbaarheid verder vergroten.

De haven floreert. De grootste omzet komt van fossiele brandstoffen, maar het Havenbedrijf is ook de motor achter het streven naar een circulaire, duurzame economie waarvoor de Westas (Havenbedrijf Amsterdam, Schiphol en Greenport Aalsmeer) het belangrijkste proefgebied is. De digitale connectiviteit is uitstekend. Dit geldt met name voor de internetknoop op het Science Park in Amsterdam, waar niet voor niets vele internationale bedrijven zich vestigen.

De historische steden als Haarlem of Edam en trekpleisters zoals de Zaanse Schans, het Muiderslot en het strand trekken miljoenen toeristen. Amsterdam is daarnaast een magneet voor jonge, internationaal georiënteerde, hoger opgeleide mensen die de basis van de economie vormen. Alle 33 gemeenten bij elkaar bieden een grote verscheidenheid aan woonmilieus.

Veranderingen

Economisch succes nu betekent niet dat de toekomst er gegarandeerd zonnig uitziet. De wereldeconomie verandert steeds sneller en die veranderingen zijn soms onvoorspelbaar. Klimaatbestendigheid en vooral waterveiligheid spelen een steeds belangrijker rol als vestigingsfactor voor bedrijven. De snelle ontwikkeling van vliegvelden zoals in Istanbul of Dubai kan de internationale mobiliteit op zijn kop zetten. Binnen de regio dreigt ruimtelijke tweedeling: door de grote vraag naar woningen in Amsterdam stijgen de koopprijzen daar zodanig dat bevolkingsgroepen die minder te besteden hebben – lager opgeleiden, studenten, ouderen – geen voet meer aan de grond krijgen. Wereldwijde en regionale veranderingen vragen om actie.

De toekomst

De MRA wil een internationale speler blijven. Sterker nog: de MRA wil in Europa tot de top 5 van stedelijke regio’s horen. Daarvoor is een langetermijnvisie nodig, maar ook directe actie. De langetermijnvisie hebben de overheden in de MRA in 2007 vastgelegd in het Ontwikkelingsbeeld 2040. De MRA wil een internationaal concurrerende regio zijn met compacte steden in een voor recreanten aantrekkelijk landschap en met een infrastructureel netwerk dat de kernen met elkaar, het landschap en de rest van de wereld verbindt. De regio zet in op de creatieve industrie, de maakindustrie en de circulaire economie, wil een omslag naar duurzame energiebronnen en koestert grote bedrijven als het Havenbedrijf Amsterdam. We zien de MRA nu en in de verre toekomst als één samenhangend stedelijk en ruimtelijk systeem waarbinnen mensen wonen, werken en recreëren.

Om die gewenste toekomst te bereiken zijn op de korte termijn acties nodig. De MRA wil flexibeler en wendbaarder zijn om snel en daadkrachtig in te kunnen spelen op internationale veranderingen. We willen bestaande kwaliteiten beter benutten, we willen uitnodigen tot experiment en innovatie.

De actieagenda van de MRA bevat tientallen acties op ruimtelijk en economisch gebied voor de komende vier jaar, met een doorkijk naar de komende tien jaar. Voor elke actie hebben zich gemeenten, provincies of organisaties aangemeld om hiermee aan de slag te gaan; deze rapporteren over de voortgang in één van de bestuurlijke platforms van de MRA. De acties zijn gerangschikt onder zeven ontwikkelrichtingen, waarvan de titels aangeven waar de komende jaren de belangrijkste inspanningen moeten worden geleverd.