Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Oprichting Regionale Ontwikkelingsmaatschappij stap dichterbij

12-07-2021 Nieuws #arbeidsmarkt#economie

De oprichting van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in Noord-Holland is weer een stap dichterbij gekomen: de ministerraad heeft vrijdag 9 juli besloten het voorstel voor de oprichting naar de Eerste en Tweede Kamer te sturen.

Voor de oprichting van de ROM hebben de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de regio Noord-Holland Noord en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de handen ineengeslagen. Het doel van de ROM is het stimuleren van de regionale economie. Door het samenbrengen van lokale overheden en ondernemers wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van een duurzame en innovatieve economie.

De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben, als initiatiefnemers van het eerste uur, al besloten ieder voor 40 miljoen euro bij te dragen aan de ROM.

Marktpartijen en overheden

De MRA en Noord-Holland Noord zijn samen goed voor meer dan 25 procent van de nationale economie. Wel staat de regio voor een dubbele opgave. Door de gevolgen van de coronapandemie zijn grote economische uitdagingen ontstaan. Tegelijkertijd willen we een omslag maken naar een duurzame economie en het Klimaatakkoord uitvoeren. Het zijn allemaal uitdagingen die gemeentegrensoverschrijdend zijn en vragen om passende investeringen. Deze investeringen kunnen niet alleen door marktpartijen worden opgepakt; voor overheden is een onmisbare rol als aanjager én investeerder weggelegd. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid was ook voor de ministerraad een belangrijke reden om in te stemmen met het voornemen tot oprichting van de ROM.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): ‘Ik wil onze innovatieve ondernemers ondersteunen bij hun groei en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. De ROM’s spelen daarbij een sleutelrol. Zij kennen de ondernemers in hun regio immers het beste en kunnen ze daarom optimaal bijstaan. Met de beoogde ROM voor Noord-Holland kunnen binnenkort – na akkoord van de Eerste en Tweede Kamer – ondernemers uit het hele land terecht bij hun eigen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij.’

Doelkapitaal van 160 miljoen euro

Het ministerie van EZK en decentrale overheden uit de regio worden de aandeelhouders van de ROM. Na oprichting dit najaar beschikt de ROM over twee fondsen. Het eerste is een MKB-fonds ter waarde van 60 miljoen euro, gericht op innovatief MKB met brede regionale speerpunten, zoals high tech, repair- en maakindustrie, agrifood, logistiek en life sciences and health. Daarnaast komt er een transitiefonds met een beoogd vermogen van 100 miljoen euro, voor investeringen in de energietransitie en circulaire economie, zoals een investering voor het opzetten van een groene waterstof infrastructuur.

Aanvullend biedt de ROM ondersteuning in de vorm van business development en de mogelijkheid om in de toekomst uitvoering te geven aan rijksregelingen. Voorbeelden hiervan zijn de Corona-Overbruggingsregeling (COL) en het noodpakket ‘banen en economie.’ Op deze manier wordt door de samenwerkende partijen een instrument gecreëerd dat publieke gelden die beschikbaar komen uit Europa en Den Haag zo goed mogelijk laat landen bij ondernemers in de regio.

De Noord-Hollandse gedeputeerde Ilse Zaal (Economie en Arbeidsmarkt & Onderwijs): ‘We hebben hier een heel mooi en uniek instrument waarmee we ondernemers helpen met het realiseren van innovaties. Met de oprichting van een ROM wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het toekomstbestendig maken van de regionale economie op een duurzame manier. Ik hoop dat er nog heel veel gemeenten mee gaan doen aan de ROM.’

Gemeenten in Noord-Holland aan zet

In de aanloop naar het verzilveren van economische en duurzame kansen voor de regio is al een aantal belangrijke stappen gezet. Eerder besloten de gemeenteraad van Amsterdam en Provinciale Staten, naast de colleges van burgemeester en wethouders van andere gemeenten binnen de regio, al om toe te treden als aandeelhouder van de ROM via een gezamenlijke regionale vennootschap. De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam dragen beide voor 40 miljoen euro bij de aan de ROM.

De Amsterdamse wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken): ‘Met de ROM  kunnen we, de verschillende overheden samen met bedrijven, de economie in de regio innovatiever maken en aanjagen. Door deze vorm van cofinanciering wordt het voor het bedrijfsleven mogelijk om grote investeringen naar de regio te halen en zo te zorgen voor nieuwe banen, een versnelling van de energietransitie en duurzaam economisch herstel na corona. De weg naar Parijs wordt hiermee aangelegd in onze metropoolregio.’

De volgende stap is de besluitvorming van overige gemeenteraden in de provincie Noord-Holland, waarna de definitieve oprichting begin oktober 2021 plaatsvindt.