Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Opnieuw meer energie uit zon en wind: bijna helft van stroom uit hernieuwbare bronnen

07-03-2024 Nieuws #duurzaamheid#energietransitie

Bijna de helft van de elektriciteitsproductie in Nederland (48 procent) kwam in 2023 uit hernieuwbare bronnen, zoals zon, wind en water. De productie uit hernieuwbare bronnen steeg vorig jaar met 21 procent ten opzichte van een jaar eerder. De elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen daalde. Vooral uit wind is in 2023 fors meer stroom geproduceerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

In de periode mei tot en met juli was meer dan de helft van de elektriciteit hernieuwbaar, in juli zelfs 57 procent.

Meer elektriciteit uit zon en wind

In 2023 is in totaal 120 miljard kWh elektriciteit geproduceerd, 1 procent meer dan een jaar daarvoor. Daarvan kwam 57 miljard kWh uit hernieuwbare bronnen. De elektriciteitsproductie uit windenergie nam vergeleken met 2022 met 35 procent toe tot 29 miljard kWh. Dit wordt mede veroorzaakt door een toename van het opgestelde vermogen van windmolens, zowel op land als op zee. Uit zonne-energie is in 2023 21 miljard kWh opgewekt, een stijging van 24 procent ten opzichte van een jaar eerder. De toename van het geplaatste vermogen aan zonnepanelen was de belangrijkste oorzaak van de toename.

Minder stroom uit fossiele bronnen

Uit fossiele bronnen kwam vorig jaar 58 miljard kWh elektriciteit, een daling van 12 procent ten opzichte van 2022. De productie van elektriciteit uit kolen en aardgas daalde met respectievelijk 38 procent en 4 procent. Dit kwam mede door de beschikbaarheid van goedkopere zonne- en windenergie.

Export groter dan import

De uitvoer van stroom steeg in 2023 naar een recordhoogte. In 2023 is 25 miljard kWh aan elektriciteit geëxporteerd, 10 procent meer dan het jaar daarvoor. Het grootste gedeelte ging naar Duitsland (10 miljard kWh), gevolgd door België (8 miljard kWh) en het Verenigd Koninkrijk (4 miljard kWh). Ook de invoer van elektriciteit nam vorig jaar toe, met 5 procent naar 19 miljard kWh.