Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Open brief deskundigen aan informateur: benut de schaarse ruimte in Nederland goed, kies voor een integrale aanpak

20-04-2021 Nieuws #duurzaamheid#economie#landschap#mobiliteit#ruimte

Een werkelijk integrale aanpak is nodig om de schaarse ruimte in Nederland goed te benutten. De inzet moet zijn gericht op samenwerking en samenhang. Tegelijk moet worden gewerkt aan een langetermijnvisie die ingaat op de vraag hoe we over 30 of 50 jaar in dit land willen wonen, werken en leven. Dat schrijft een groep deskundigen, onder wie MRA-directeur Emiel Reiding en oud-minister Jacqueline Cramer, in een open brief aan de informateur in de kabinetsformatie. ‘Nederland is te waardevol om onbezonnen vol te bouwen.’

De ondertekenaars van de brief stellen vast dat er een breed draagvlak is voor de terugkeer van een minister van Ruimtelijke Ordening in het nieuwe kabinet. Maar alleen een nieuwe minister aanwijzen voor de grote opgaven die er zijn, is niet voldoende. ‘Wij denken dat er meer nodig is om de kwaliteit van onze leefruimte te borgen en doen daarom enkele handreikingen aan de informateur.’

Minister van Leefomgeving

Het nieuwe kabinet staat voor een enorme opdracht op het gebied van bouwen, klimaatmaatregelen, duurzaamheid en gezondheidskwesties. Al deze opgaven samen zorgen voor een te grote claim op de beschikbare grond: niet alles kan. De schrijvers van de brief pleiten voor een ‘minister van Leefomgeving’, die moet zorgen voor een integrale aanpak. Ze roepen er ook toe op om onafhankelijke instituten, zoals het Planbureau voor de Leefomgeving, niet alleen te laten werken voor de rijksoverheid, maar ook voor de provincies, regio’s en gemeenten.

Jaarlijkse update ruimtegebruik

Jaarlijks zou bovendien de balans van de fysieke ruimte moeten worden opgemaakt, net als de presentatie van de rijksbegroting op Prinsjesdag. ‘De schaarse ruimte vraagt om zo’n jaarlijkse update en prognose van verschuivingen in het grondgebruik en dient te worden behandeld door de Tweede Kamer. Dat maakt het proces transparanter en democratischer.’

Momentum voor koerswijziging

Door te werken aan een gezamenlijke aanpak die is gericht op de lange termijn, waarin duurzame verstedelijking en natuurontwikkeling elkaar aanvullen, wordt een nieuw economisch model gecreëerd, betogen de ondertekenaars van de brief. ‘Het momentum voor een koerswijziging is nú. Dus, geachte informateur, wij rekenen op u.’

De brief van de groep deskundigen is dinsdag 20 april gepubliceerd in de Volkskrant.