Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Online platform geeft bedrijven inzicht in duurzame verwerking afvalstromen

06-03-2023 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#economie

Meer dan de helft (60%) van al het afval in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) kan duurzamer worden verwerkt. Onderzoek van de Technische Universiteit Delft heeft dat aangetoond. Een nieuw online platform geeft alle bedrijven in de regio toegang tot een individueel ‘Afvalprofiel’ met inzichten om betere alternatieven te vinden voor hun afvalstromen. Bedrijven in de MRA die dat willen, kunnen gedurende een jaar gratis van dit profiel gebruik maken.

In het Afvalprofiel op het online platform geoFluxus wordt duidelijk hoe bedrijven hun bestaande afvalstromen efficiënter, duurzamer en goedkoper kunnen laten verwerken door bedrijven in hun nabije omgeving.

Afvalstromen lokaal verwerken

Voor de realisatie van het platform hebben verschillende partijen de ineengeslagen: Port of Amsterdam, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en geoFluxus. Door de afvalstromen lokaal te houden, willen zij een sterkere en duurzame regionale economie creëren én een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid.

‘Door het platform wordt inzichtelijk gemaakt welke afvalstromen wel en welke niet lokaal verwerkt kunnen worden’, zegt James Hallworth, commercieel manager van Port of Amsterdam. ‘Dit is voor ons waardevolle informatie. Deze missende afvalverwerkers kunnen we dan actief benaderen om te zien of zij zich in de haven willen vestigen, zodat de afvalstromen in de toekomst wel lokaal verwerkt kunnen worden. Want de haven wil een grote bijdrage leveren aan de circulaire economie.’

Een jaar gratis gebruik van online platform

Het bedrijf geoFluxus is ontstaan vanuit de Technische Universiteit Delft en het Amsterdam Institute for Advances Metropolitan Solutions (AMS Institute). Onlangs won het bedrijf de eerste prijs van de Europese Commissie als ‘meest veelbelovend platform’ voor het waarmaken van de Europese Green Deal.

De gemeente Amsterdam heeft geoFluxus een subsidie toegekend, waardoor alle bedrijven in de MRA een jaar lang gratis gebruik kunnen maken van het online platform. Meer informatie is te vinden op www.geofluxus.com.