Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

‘Ongelijkheid in bereikbaarheid neemt verder toe als we niets doen’

02-12-2022 Nieuws #economie#mobiliteit#ruimte

Hoe houden we de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bereikbaar en leefbaar met de bouw van vele tienduizenden woningen de komende jaren? Het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) ontwikkelde een zogenoemd Multimodaal Toekomstbeeld MRA om deze opgave in kaart te brengen. In dit rapport staan de belangrijkste beleidskeuzes voor mobiliteit waar het Rijk en de regio als partners in het programma gezamenlijk voor staan.

Op de website van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid spreken de projectleiders Ivo Frantzen en Jeroen Laro over dit rapport. Duidelijk is dat de ongelijkheid in bereikbaarheid tussen groepen mensen verder toeneemt als er niets gebeurt. ‘Bereikbaarheid is de kern van het verhaal. Maar we hebben met dit verrijkte rapport uitgebreid gekeken naar brede welvaart en hoe we met het mobiliteitsbeleid kunnen bijdragen aan het verbeteren ervan.’

Lees hier het vraaggesprek met de projectleiders.

Op deze pagina vindt u het rapport, de analyserapportage en de publiekssamenvatting van het Multimodaal Toekomstbeeld MRA.