Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start

30-03-2021 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte#wimra

Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen de komende weken een vragenlijst over hun woonwensen, woonsituatie en woonomgeving. Zij krijgen het verzoek deel te nemen aan de derde editie van het grote regionale woononderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA). Begin 2022 worden de uitkomsten verwacht.

Het regionaal woononderzoek is een initiatief van de MRA en de woningcorporaties in de MRA. Uniek aan dit onderzoek is de grootschaligheid: 31 gemeenten doen mee. Op de schaal van de metropoolregio, de deelregio’s en de gemeenten ontstaat zo een goed beeld van de woonsituatie, woonlasten, tevredenheid van bewoners over hun buurt, woonwensen  en verhuiswensen- en bewegingen.

Kennis over feitelijke situatie woningmarkt

In deze tijd, waarin de woningmarkt een actueel gespreksonderwerp is op de bestuurlijke tafel van zowel gemeenten, provincies en het Rijk als aan de keukentafel van bewoners en woningzoekenden, is kennis over de feitelijke situatie op de woningmarkt essentieel. Het onderzoek WiMRA geeft antwoord op vragen als: wat zijn huurders en kopers gemiddeld kwijt aan woonlasten? Hoe wordt de voorraad van de corporaties bewoond? Hoeveel mensen willen verhuizen en wat voor type woning zoeken zij? Welk deel van de kopers is bereid de eigen woning te verduurzamen? Wat zijn de woonwensen van thuiswonende kinderen?   

Gezamenlijke basis voor beleid

Het onderzoek geeft inzicht en aanknopingspunten om lokaal en regionaal het gesprek aan te gaan over de woonopgaven, bijvoorbeeld in hoeverre wordt gebouwd naar de behoefte. Corporaties gebruiken de uitkomsten om meer zicht te krijgen op de beleving die hun huurders hebben van hun woning en hun buurt. Het onderzoek biedt dan ook een goede gezamenlijke basis voor de MRA-gemeenten en woningcorporaties om hun beleid vorm te geven en de inzet te bepalen.

Brief met enquête

De vorm van het onderzoek is een enquête. Door middel van een steekproef zijn de huishoudens in het onderzoeksgebied willekeurig geselecteerd. De komende weken ontvangen circa 160.000 huishoudens in de MRA een brief van hun gemeente met de vragenlijst. Deze vragenlijst kan ook op internet worden beantwoord. De onderzoeksafdeling van de gemeente Amsterdam (Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS)) voert het onderzoek voor de MRA uit. De resultaten worden vertrouwelijk verwerkt. 

Hier vindt u de resultaten van het vorige onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) 2019.