Vervoersarmoede en woon-werkbalans in de Metropoolregio Amsterdam

Hieronder treft u een interactieve kaart aan van de onderzoeksresultaten naar vervoersarmoede in de deelregio’s van de MRA. Hiervoor zijn persoonlijke verhalen opgehaald en deze zijn per deelregio vindbaar. Wanneer u klikt op een van de deelregio’s, leest u de verhalen van enkele reizigers en hun ervaringen rond wonen en werken in de MRA.

MRA: Interactieve kaart - locaties Metropoolregio Amsterdam: Locaties