Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Onderzoek naar nieuw busstation en OV-knooppunt in Haarlem

15-10-2020 Nieuws #mobiliteit

Haarlem groeit de komende jaren met tienduizend woningen en wil tegelijk de stad bereikbaar houden, met oog voor de leefbaarheid van de binnenstad en de kwaliteit van het stationsgebied. De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland hebben daarom onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor een nieuw busstation buiten het centrum. De meeste kansen zijn er voor een OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid.

Het onderzoek van de gemeente en de provincie naar een nieuw busstation komt voort uit de landelijke Ontwikkelagenda van het Toekomstbeeld OV 2040. In overleg met verschillende partijen zijn vijftien mogelijke locaties beoordeeld. De meest kansrijke locatie is op de Schipholweg, tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg. De volgende stap in het traject is een vervolgonderzoek naar het inpassen van een busstation op deze locatie. De gemeenteraad van Haarlem neemt hierover dit najaar een besluit.

Belangrijke regionale functie

Het nieuwe OV-knooppunt krijgt een belangrijke regionale functie met snelle verbindingen naar Schiphol en de Zuidas in Amsterdam. Andere gebieden van Haarlem krijgen zo minder last van de groei van het openbaar vervoer. Met goede alternatieven voor de auto draagt het OV-knooppunt ook bij aan het verduurzamen van het mobiliteitssysteem.

Toekomstvisie stationsgebied

Een nieuw busstation buiten het centrum is een voorwaarde voor het uitvoeren van de wensen van de gemeente voor het stationsgebied. Deze wensen staan in de concept-Toekomstvisie 2020-2040, die sinds eind oktober ter inzage ligt via de website van de gemeente. Inwoners van Haarlem, reizigers en andere belangstellenden kunnen tot 7 december vragen stellen over de visie of een zienswijze indienen.