Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Onderzoek naar mogelijkheden zonnepanelen langs snelwegen en spoor

18-04-2023 Nieuws #duurzaamheid

Welke mogelijkheden zijn er voor het opwekken van zonne-energie langs snelwegen en het spoor? De provincie Noord-Holland, de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, het Rijk en ProRail onderzoeken wat aan grootschalige opwek mogelijk is langs de snelwegen A1 en A6 en het spoor. In het onderzoek wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden van zonnepanelen in de bermen, op de geluidsschermen en op naastgelegen open stukken grond.

Het vooronderzoek in de Gooi en Vechtstreek duurt een half jaar. Daarna volgt een verdere verkenning van de kansrijke locaties.

Ook elders in de provincie wordt hier onderzoek naar gedaan. Dat gebeurt onder meer langs de A5, de A9 en de A22 in de IJmond in het samenwerkingsproject Energieroute Noord-Holland. Dit traject telt in totaal vijf rijkswegen en heeft een lengte van ongeveer 65 kilometer.