Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Onderzoek MRA-trainees: Europa biedt kansen voor ontwikkeling energienetwerk van de toekomst

21-07-2022 Nieuws #duurzaamheid#economie#ruimte

Een goede energie-infrastructuur is essentieel voor het succes van de energietransitie. Een goede infrastructuur zorgt ervoor dat voldoende energie kan worden geleverd op een flexibele manier. Omdat Europese regelgeving en financieringskansen hierin een belangrijke rol spelen, hebben trainees van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een onderzoek uitgevoerd naar de kansen en beperkingen vanuit de Europese Unie voor de ontwikkeling, het gebruik en de aanleg van energienetwerken. Zij deden dat in opdracht van de provincie Noord-Holland.

De provincie Noord-Holland wil het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en in 2050 klimaatneutraal zijn. In de podcast ‘Europa, Noord-Holland en de energie-infrastructuur’ gaan vier MRA-trainees in gesprek met gedeputeerde Edward Stigter (Klimaat en Energie) over de uitkomsten van hun onderzoek. Welke mogelijkheden kwamen er uit hun onderzoek en de gesprekken die zij in Brussel voerden? En hoe kan de provincie daar op inspelen? In dertig minuten vertellen ze er alles over.

Voorrang geven bij energieaansluiting

De noodzaak van een goed energienetwerk wordt duidelijk nu het elektriciteitsnet op verschillende plekken in Noord-Holland vol zit, mede doordat veel bedrijven en huishoudens meer gebruik maken van elektriciteit in plaats van bijvoorbeeld gas. Daardoor moeten partijen die stroom geleverd willen krijgen vaak wachten op een aansluiting. Volgens het ‘first come first served’-principe dat in Nederland geldt, is de partij die zich het eerst meldt het eerst aan de beurt voor een aansluiting. Partijen met een groot maatschappelijk belang, bijvoorbeeld een school of een ziekenhuis, moeten daardoor soms lang wachten op een aansluiting omdat andere partijen voorgaan. De provincie Noord-Holland zou graag maatschappelijke belangen willen laten meewegen bij het maken van de keuze voor aansluitingen. Uit het onderzoek van de trainees blijkt dat Europese regelgeving inderdaad ruimte biedt voor Nederland om dit te doen.

Kansen rond waterstof

Ook op het gebied van waterstof kan de provincie veel Europese kansen benutten. Om industrie en transport te kunnen verduurzamen, wordt in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder hard gewerkt aan de productie van waterstof. Daarbij worden, om de gebouwde omgeving duurzaam te verwarmen en te koelen, in veel gemeenten warmte-koudenetten aangelegd. Rond dit onderwerp liggen ook kansen in Brussel.

Rapport en podcast

Wilt u meer lezen over hoe de Europese Unie kan bijdragen aan de energietransitie in Noord-Holland? Lees dan het rapport EU-scan energie-infrastructuur. En beluister hier de podcast (29 minuten, 4 seconden).