Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Onderzoek leidt tot aanbevelingen voor schoner en sneller vervoer in Eurodelta: Amsterdam-Keulen-Lille

03-03-2022 Nieuws

De leefbaarheid en bereikbaarheid staan onder druk in de driehoek Amsterdam-Keulen-Lille, de Eurodelta. Op initiatief van de gemeente Amsterdam, samen met de Metropoolregio Amsterdam (MRA), en negen andere overheden uit de Eurodelta heeft het Europese onderzoeksprogramma ESPON onderzoek gedaan naar schoner en sneller vervoer. Nu is dat onderzoek klaar en presenteert ESPON vier maatregelen en een duidelijk stappenplan aan beleidsmakers.

Binnen het gebied van de Eurodelta kunnen binnen 3,5 uur 50 miljoen mensen worden bereikt. Schone en snelle verbindingen tussen steden kunnen de kracht van dit gebied zijn. Bekijk hier de trailer van het onderzoek van ESPON. De onderzoeksresultaten en aanbevelingen staan op: www.espon.eu/sustainable-transport.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Ambities MRA

Het onderzoek van ESPON is in lijn met het thema ‘duurzaam verbonden regio’ uit de samenwerkingsafspraken in de MRA en de ambitie uit de MRA Agenda om de samenwerking van de MRA met het Rijk en Europa te versterken.

Voorgestelde maatregelen

De vier voorgestelde maatregelen zijn als volgt:

 • De trein in plaats van het vliegtuig
  De eerste beleidsmaatregel die de onderzoekers aanbevelen, gaat over het reizen met hogesnelheidstreinen in plaats van met het vliegtuig op afstanden tot 500 kilometer. Hiermee kan 2,5% van het Europese doel voor CO2-reductie worden behaald. Deze maatregel moet worden overlegd met de Europese Commissie, met de intentie om de open skies-overeenkomsten aan te passen. Er wordt een ambassadeur uit de Eurodelta aangewezen die de lobby op dit onderwerp gaat coördineren.
 • Meer zones zonder uitstoot
  De tweede maatregel gaat over betere afstemming over welke voertuigen en uitstootnormen worden toegestaan in steden met meer dan 100.000 inwoners in de Eurodelta. Met deze maatregel is 20% vermindering van CO2, NOx en PM10 in de Eurodelta mogelijk. Beleidsmakers wordt gevraagd om dit op de politieke agenda te zetten en beleid onderling op elkaar af te stemmen.
 • Mobility as a Service
  De derde maatregel gaat over het vergroten van het aanbod van Mobility as a Service (MaaS) in de Eurodelta. Met MaaS kunnen reizigers alle vervoermogelijkheden plannen, boeken en betalen in één app. De overheid kan deelmobiliteit aantrekkelijker en laagdrempeliger maken, wat zorgt voor minder autogebruik. Uit het onderzoek blijkt dat deelmobiliteit in combinatie met een metrosysteem kan zorgen voor 40% CO2-reductie. Een eerste stap is het opzetten van een organisatie die het mogelijk maakt om MaaS-data te ontsluiten en hier beleid op te maken.
 • Van wegverkeer naar betere internationale treinverbindingen
  De vierde maatregel gaat over het aantrekkelijker maken van internationaal reizen via het spoor in plaats van over de weg. Op dit moment wordt treinvervoer en infrastructuur landelijk of regionaal geregeld en gecontroleerd door landelijke autoriteiten. Door over de grenzen samen te werken, kan reisinformatie, het boeken van tickets en het ontsluiten van data tussen verschillende vervoerders worden verbeterd. Om dit mogelijk te maken, moeten regionale en lokale instanties eerst leren van bestaande succesvolle projecten.

SURE-Eurodelta-netwerk

Sinds kort voeren de Metropoolregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam het secretariaat van het SURE-Eurodelta-netwerk. SURE Eurodelta omvat het gebied dat ligt op Nederlands, Belgisch, Frans en Duits grondgebied, grofweg de driehoek Amsterdam-Keulen-Lille. Binnen dit netwerk werken experts uit de steden/metropolen van de vier landen nauw met elkaar samen om de positie van het Eurodeltagebied in Europa en daarbuiten te versterken. Zo wordt de komende periode gebruikt om de vier bovengenoemde maatregelen met inhoudelijke experts, het Rijk en de Europese instellingen verder uit te werken. Hiervoor worden diverse workshops georganiseerd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het SURE-Eurodelta-netwerk of het ESPON-onderzoek, of uw steentje bijdragen aan de Europese agendavorming van de MRA en Amsterdam, neem dan contact op met Dagmar Keim of Najat Azogagh via info@sure-eurodelta.eu.